Gyertyával a Bolyai Egyetemért
dec18

Gyertyával a Bolyai Egyetemért

Ezer égő gyertyából alkotta meg a Bolyai Egyetemet! kiírást az Erdélyi Magyar Ifjak sepsiszentgyörgyi szervezete tegnap este a megyeközponti Erzsébet-parkban. Az állami magyar egyetemi hálózatért tartott nyílt napon Sepsiszentgyörgy mellett Kolozsváron és Marosvásárhelyen is meggyúltak tegnap a gyertyák, ma Csíkszeredában és Nagyváradon emlékeztetnek az egyetemalapítás ügyére. Délután az 1848-as emlékmű szomszédságában felállított sátornál több mint ötvenen töltötték ki a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) és az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által összeállított kérdőívet, amelyből a szervezők leginkább azt kívánták megtudni, a jelenlegi középiskolások milyen szakokon folytatnák tanulmányaikat. Este hét órakor meggyúltak a gyertyák, és a Bolyai Egyetemet! felirat köré álló száz-százhúsz érdeklődőt Kovács Lehel, a BKB alelnöke tájékoztatta a nyílt nap céljáról. Elmondta, olyan önálló állami magyar egyetemi hálózat létrehozásáért folytatják akcióikat, amelynek szerves része lesz a leendő Bolyai Egyetem, a több városban működő Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi Keresztyén Egyetem, valamint a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet és az orvosi egyetem magyar tagozata. A jelenlegi nyílt napon a BKB által tavaly szervezett tüntetésláncra is kívánnak emlékeztetni, aminek következtében először került be az uniós országjelentésbe egyetlen mondat a romániai kisebbségek felsőfokú oktatásának helyzetéről. A gyertyás megmozdulással a szervezők emlékeztek a Babes és Bolyai Egyetem egyesítésekor öngyilkosságba kergetett tanárokra, Szabédi Lászlóra, Molnár Miklósra, valamint Csendes Zoltánra és feleségére, illetve a meghurcolt diákokra. A BKB következő akciója november első hetében lesz, tizenhárom kisebbség képviselőinek részvételével Kolozsváron tartanak felsőoktatási konferenciát. Fekete Réka, Háromszék 2006-10-18 [nggallery...

Read More
Fórum a Bolyai egyetemért
dec12

Fórum a Bolyai egyetemért

“Mert a világ siet s most kerül dülõre: Érdemesek vagyunk életre s jövõre?” Ady Endre 2006 október 13 – Sepsiszentgyörgy Fórum a Bolyai egyetemért A Bolyai Kezdeményezõ Bizottság (BKB), az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) kötetlen beszélgetést szervez a romániai magyar felsõoktatás jövõjérõl, a Bolyai Egyetem újraindításának lehetõségeirõl. A beszélgetésekre Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön kerül sor. Sepsiszentgyörgyön a beszélgetésre október 13-án, pénteken 19 órától a megyei könyvtár Gábor Áron termében kerül sor. Vitaindítót mond dr. Kovács Lehel, a BKB alelnöke és Sztakics Éva alpolgármester. A vitaindítók után az elõadók válaszolnak a hallgatóság kérdéseire. Mikor épül fel a nyolc éve ígérgetett egyetemi kampusz? Létesítenek-e állatorvosi, mezõgazdasági, kertészeti és informatika szakokat Sepsiszentgyörgyön? 2006 október 17 Sepsiszentgyörgy A leendõ Bolyai egyetem nyílt napja A Bolyai Kezdeményezõ Bizottság, az Erdélyi Magyar Ifjak, a Magyar Ifjúsági Tanács és az Országos Magyar Diákszövetség 2006 október 17-én megszervezi a leendõ Bolyai Egyetem elsõ nyílt napját. Ennek keretében az sepsiszentgyörgyi központi parkban az 1848-as emlékmû szomszédságában felállított sátrainkban, október 17-én 14 és 21 óra között képviselõink elbeszélgetnek a romániai magyar felsõoktatás önállósulása iránt érdeklõdõkkel, akik leadhatják javaslataikat, kitölthetik a Bolyai kérdõívet. Örömmel vesszük, ha valaki segítséget ajánl föl közös küzdelmünk folytatása érdekében. A javaslatokat, megjegyzéseket írásban is le lehet adni a helyszínen. 19.00 órától sajtótájékoztatóra kerül sor, majd meggyújtott gyertyákkal írjuk ki fõ követeléseinket. A Babes és a Bolyai egyetemek 1959-es erõszakos egyesítése során meghurcolt tanárok és diákok emlékére virágokat helyeznek el a város lakói. Mindenkit szeretettel várunk! MIÉRT? A Bolyai Egyetem újraindításáért Magyar magánegyetemeink helyzetének rendezéséért Az iskolásokat sújtó kisebbségellenes állapotok megszüntetéséért A kulturális autonómia életbe léptetéséért Követeljük a teljes körû anyanyelvi oktatást! Gyermekeink jövõje érdekében LEGYÜNK OTT MINDANNYIAN! Mindenki hozzon gyertyát és könyvet! MIÉRT KELL KIÁLLNUNK? Meg kell mutatnunk, hogy nem nyugszunk bele jogfosztott állapotunkba! Senki sem fog fellépni helyettünk! Politikusaink is tehetetlenek, ha nem emeljük fel a szavunkat. A magyar diákok ne szoruljanak ki a felsõoktatásból! Ha a jelenlegi helyzeten nem változtatunk, akkor Kevesebb magyar fiatal jut jövedelmezõ állásokhoz Felgyorsul az erdélyi magyarság elszegényedése és kivándorlása Miközben a magyar népesség aránya Romániában 6.6%, a magyar egyetemi hallgatók aránya mindössze 4.4%, és ebbõl csak 1.6% tanulhat anyanyelvén. Követeljük, hogy megszervezhessük az államilag finanszírozott, magyar tannyelvû mérnök, erdõmérnök, mezõgazdász, állatorvos és mûvészeti képzést! Engedjék, hogy igényeinknek megfelelõen hatékonyabbá tehessük a román nyelv iskolai oktatását! Az Oktatási Minisztérium hajtsa végre a Diszkriminációellenes Tanacs határozatait, iskolásainktól ne követeljenek anyanyelvi szintû román nyelvi ismereteket! Jöjjön létre a Bolyai Egyetem! Milyen „multikulturalitás”-ról beszélhetünk a Babes-Bolyai Tudományegyetemen és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, ha: -ezekben az intézményekben tombol a román nacionalizmus -az intézményeknek egyedül a román a hivatalos...

Read More
Önálló, állami magyar egyetemet! (Tüntetés Sepsiszentgyörgyön)
dec06

Önálló, állami magyar egyetemet! (Tüntetés Sepsiszentgyörgyön)

Tüntetés a Babes-Bolyai Tudományegyetem vezetői ellen A Babes-Bolyai Tudományegyetemen uralkodó állapotok, Hantz Péter és Kovács Lehel eltávolítása miatt szervez tüntetést az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Sepsiszentgyörgyön holnap délután négy órakor a prefektúra előtti téren. A tüntetést hivatalosan az MPSZ jelentette be. A tiltakozók követelik, hogy az egyetem szenátusa vonja vissza a két oktató eltávolításáról hozott döntését, és a kezdeményezők felhívásukban úgy értékelik, össznemzeti összefogásra van szükség. Az EMI háromszéki elnöke, Nemes Előd által aláírt közleményben felsorakoztatják a sajátos célokat: a valódi multikulturalitást, a nyelvhasználat szabadságát, az önálló magyar karok létrehozását, kérik, vonják vissza a szenátusi döntést, de követelik a szólásszabadságot, illetve az egyetem szerkezeti reformját is. A tüntetés kezdeményezői több szervezet csatlakozását várják, ,,irányultságtól, célkitűzésektől és nemzetiségtől függetlenül”. Tegnap délig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete és a sepsiszéki MPSZ juttatta el szerkesztőségünkbe csatlakozási felhívását. Tóth-Birtan Csaba RMDSZ-elnök leszögezi: egyetért az EMI által kezdeményezett tüntetés céljaival, és felszólítja az RMDSZ tagjait a tüntetésen való részvételre. Hasonló- képpen a prefektúra elotti tiltakozásra buzdítja tagjait és szimpatizánsait Gazda Zoltán, az MPSZ elnöke. Csütörtökön szimpátiatüntetéseket szerveznek Csíkszeredában és Kolozsváron is. Farkas Réka, Háromszék, 2006 december 6 Közfelkiáltással fogadta el a prefektúra előtt összegyűlt mintegy kétszáz ember – jobbára idősebbek – azt a tiltakozás- és követeléslajstromot, amelyet Nemes Előd, a tüntetést szervező Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki elnöke olvasott fel, majd adott át György Ervin kormánymegbízottnak. Az egybegyűltek tiltakozásukat fejezték ki az ellen, hogy a Babes-Bolyai Tudományegyetemen a multikulturalitás leple alatt diktatórikus módszereket alkalmaznak, nem tartják be az egyetemi szenátus döntéseit, szabotálják a magyar oktatást érintő határozatok végrehajtását, s ezek leplezésére hazug propagandával árasztják el a világot, a méltánytalanságot felfedőket a legdrasztikusabb módon büntetik, tollvonással szüntetik meg munkaviszonyukat. Tiltakoznak az ellen is, hogy az oktatási minisztérium az egyetemi autonómiára hivatkozva tétlenül szemléli a történteket. A tünetők követelik, hogy azonnal töröljék Kovács Lehel és Hantz Péter adjunktusok menesztési határozatát. A követelések sora azzal folytatódott, hogy teremtsék meg – első lépésként – az egyetemen a valódi multikulturalitást, helyezzenek el magyar és német feliratokat a román nyelvűek mellett! Továbbá tegyék lehetővé a magyar és német nyelvű felsőfokú oktatás autonómiáját, hozzanak létre önálló oktatási vonalakat, karokat. Végezetül követelik az önálló állami magyar egyetemet, állítsák vissza az egykor jogtalanul elvett Bolyai Egyetemet. Nemes Előd felolvasta még a Romániai Magyar Pedagógusszövetség, valamint a magyarországi parlamenti pártok tiltakozását is. Az egybegyűltek zúgolódtak amiatt, hogy hol vannak a máskor fizetésükért tüntető tanárok, no meg a diákok. Továbbá: hol vannak a BBTE kihelyezett sepsiszentgyörgyi tagozatának vezetői, oktatói, a ,,verekedő tanárok”? No, meg a szomszédban ülésező székelyföldi polgármesterek is szakíthattak volna egy negyedórácskát a tüntetésre – hallatszott. Egyidejűleg Kolozsváron, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is tartottak szimpátiatüntetést. Szekeres Attila, Háromszék, 2006 december 8 [nggallery...

Read More
Dűlőre vinni a Bolyai Egyetem ügyét
jan18

Dűlőre vinni a Bolyai Egyetem ügyét

Mozgolódik a magyar fiatalság, s jól teszi. Mi, idősebbek, akiknek közünk volt az 1989-es romániai fordulat véghezviteléhez, azt hittük, hogy máról holnapra megteremthetjük, illetve az ország életének demokratikus alapokra helyezése közben megteremtődik az erdélyi magyarság számára az óvodai neveléstől az egyetemi képzésig az anyanyelvi oktatás lehetősége. Mégpedig úgy, hogy – egyrészt – a méltányosság, emberiesség és jogszerűség érvényesítésével visszaállítják az utóbbi nyolc évtized alatt elrabolt, megszüntetett, tönkretett magyar intézményhálózatot ott, ahonnan a magyarságot a román nacionalista terjeszkedés, az etnikai megszállás még nem szorította ki. Nem ez történt. A magyar népesség aránya Romániában 6,6 százalék, a magyar egyetemi hallgatók aránya ezzel szemben 4,4 százalék, és ebből 1,6 tanulhat anyanyelvén. Felháborító adatok ezek, s a magyarságot még mindig zsákmánynak tartó és szellemi túszként kezelő román nacionalista körök, a magukat demokratikusnak nevező párt- és kormányerőkkel egyetértésben egységesen ellenszegülnek – a magyar nemzetiségű adófizetők pénzéből is – a teljes körű magyar oktatási rendszer visszaállításának. Ez a szégyenletes antidemokratikus kurzus 16 éve érvényesül. Most, az Európai Unióba való betagolódás küszöbén is. Ezzel egy időben a Bolyai Egyetemért szervezett nyílt napok és fórumok kezdeményezőinek és az őket támogatóknak több­­frontos harcot kell megvívniuk a Bolyai Egyetem újraindításáért. 16 év alatt a hazai magyar értelmiségi körökben is kitermelődött az az álliberális magyar értelmiségi réteg, amely nem érzékeli nemzetáruló voltát, és ellenzi az önálló egyetemi karok megteremtését. És meg kell vívni a harcot az ezzel azonos szellemi forrásvidékhez tartozó magyar kormányzati körökkel, amelyek ugyancsak a román nacionalizmus kezére és kedvére játszanak. Eörsi képviselő úr Budapesten éppen ezekben az órákban fejtegette, hogy Romániában az autonómia szót sem ajánlatos használni, mert sérti a románok önérzetét. És a mi nemzeti létünk alapjához tartozó önérzetünket ki és milyen jogon sérti? Bizonyos román nacionalista körök mellett éppen a hazug miniszterelnök prókátora s a mi fogadatlan pesti prókátorunk, Eörsi Mátyás. És meg kell vívni a harcot a magyar közönnyel és fásultsággal. Jól van, fiatalok, rázzátok fel ezt az eltunyult, önfeladó világot, mert igazatok van, amikor Adyt idézitek. ,,Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk életre s jövőre? Sylvester Lajos, Háromszék 2006. 10. http://eviagraforsale.com...

Read More
Tüntetés a Bolyai egyetemért – Beszámoló
dec18

Tüntetés a Bolyai egyetemért – Beszámoló

A szűnni nem akaró eső és a hideg ellenére október 17-én, hétfőn mintegy 500-an vettek részt Sepsiszentgyörgyön az EMI és a KOVAKŐ által szervezett tüntetésen, mely a központi 1848-as emlékműtől indulva a Babes-Bolyai egyetem új épületének kijelölt területig tartott három kilóméter hosszan. Hat darab nagyméretű táblát vittek elöl az EMI fiataljai a következő feliratokkal: BOLYAI, VISSZA AZ EGYETEMÜNKET, ÖNÁLLÓ ÁLLAMI MAGYAR EGYETEMET AKARUNK, MAGYAR EGYETEMET A MI ADÓNKBÓL, ÉPÜLETET A SZENTGYÖRGYI EGYETEMNEK, FÖLDRAJZOT ÉS TÖRTÉNELMET MAGYARUL! Furus Levente, a háromszéki EMI elnökségi tagja M. Ebner dél-tiroli EP képviselő üdvözlő beszédét olvasta fel, Zsigmond József, a Kovászna Megyei Középiskolások Szövetségének elnöke a román nyelv oktatásának hiányosságairól beszélt, Demeter László, a háromszéki EMI alelnöke pedig a Bolyai Egyetem létfontosságát hangsúlyozta. Közreműködött a Kereskedelmi középiskola diákkórusa. A központba visszaérve alulírott átadtam György Ervin prefektusnak a követelési lajstromot, aki továbbítja azokat Tarian Basescu államfőnek és Markó Béla oktatásért felelős államminiszternek. Az eseményen örömünkre többségében fiatal diákok vettek részt, akik az eső elől kezükkel védték az égő gyertyalángot és a rendezvény lejárta után is hosszú percekig az esőben csoportokban állva alig akarták elhagyni a prefektúra előtti teret. (zavarba hozva ezzel szegény prefektusunkat, aki amúgy értünk várt ilyen későig) A hosszan elnyúló és lemaradozó tömeg bevárása miatti jó félórás késés ellenére a csendőrség és a rendőrség nem problémázott, ahol kellett, lezárták és elterelték a forgalmat, hogy elhaladhassunk. A sajtó érdeklődése rendkívüli volt, a Háromszék és Új Magyar Szó napilapok, a Székely Hírmondó hetilap, a Marosvásárhelyi, a Mix FM és Sláger rádiók, valamint a Média 3 és Duna televíziók kiküldött tudósítói végig jelen voltak az eseményen, interjúkat, felvételeket készítettek. Nemes Előd Háromszéki EMI [nggallery...

Read More
1. lap a 2-ból12