Díjazták az EMI-t a Háromszéki Önkéntesek Bálján
dec06

Díjazták az EMI-t a Háromszéki Önkéntesek Bálján

Az Önkéntesek Világnapja (december 5.) alkalmából került sor a háromszéki önkéntesek hajnalig tartó báljára a HÁRIT, a HITI Önkéntes Központ és a Szentgyörgyi Ifjúsági Klub szervezésében, ahol sort kerítettek a 2010-es év rövid kiértékelésére is. A rendezvényen 22 megyei ifjúsági szervezet képviseltette magát, melyeknek legaktívabb önkéntesei elismerésben részesültek. A Háromszéki EMI részéről az Év Önkéntese címet Juga Árpád, sepsiszentgyörgyi végzős diák érdemelte ki. A legfiatalabb és legidősebb önkéntes mellett (Tölgyesi Karola és Stefán Magdolna, a Máltai Szeretetszolgálat tagjai) különdíjban részesült az EMI szervezésében létrejött Háromszéki Diákegyüttesek Találkozója is, mint a legnagyobb tömeget megmozgató rendezvény, közel ezer résztvevővel. A rendezvény célja egy színvonalas zenei találkozó szervezése valamint tehetséges zenészek bemutatása a nagyközönségnek. Az idei versenyen kilenc diákzenekar mutatkozott be a nagyérdeműnek. A díjkiosztót követően jókívánságok hangzottak el pezsgős koccintás kíséretében, majd kezdetét vette a táncos ünnepség. [nggallery...

Read More
EMI-sek, azaz mai erdélyi magyar fiatalok
jún29

EMI-sek, azaz mai erdélyi magyar fiatalok

Az EMI-sekről, az Erdélyi Magyar Ifjakról volna itt és most magán- és jó véleményem, de tudat alatt mind az EMISZ-esek, az egykori brassói és háromszéki magyar srácok emléke tolul előtérbe a választott cím kapcsán. A székelymagyar fiataloké, akik hatvankét esztendőnek előtte az IMSZ béklyójától szabadulni akarván azt hitték, hogy ,,a székely falu és az erdélyi magyarság gondjainak feltárásával jobb belátásra bírják a Hatalmat…” Tetteik következményeit, hogy veszélyes játékot játszottak, csupán a nyolc hónapi vallatás és ítélethirdetés után ismerték fel. 79, többnyire tizenéves fiatalt ítéltek öt-huszonöt évnyi börtönbüntetésre, nehéz kényszermunkára. A legtöbbet, a negyedszázados börtönítéletet Nyitrainé Deák Berta, Opra Benedek, Orbán László, Sándor Balázs, Vinczi János kapta. Közel hét esztendő teltével, az 1964-es amnesztiával szabadultak. A mai Erdélyi Magyar Ifjak szervezetére egészen más, de szintén önként vállalt feladatok hárulnak szabadabb, demokratikusabb éránkban. Az elmúlt esztendő májusában ismertem meg közelebbről őket munka közben, amint két tömbház közötti füves térségen nekifogtak facsemetéket, virágot ültetni. Rá esztendőre kapjuk tőlük a hivatalos meghívót mi, a környezetünk szépségéért is felelős lakók, segítenénk nekik lehetőségeink arányában: legalább vigyáznánk gyerekeinkre, hogy a frissen ültetett csemetéket és virágokat ki ne törjék labdázás közben. Erre nem került sor, de másnap este (éjszaka?) felét kilopták tövestül ismeretlen tolvaj gazemberek. Ez sem szegte kedvüket, néhány nap múlva pótolták kevésbé mutatós, szép díszfacsemetével, és életben maradásukért műanyag palackokkal több alkalommal megöntözték magukkal hozott vízzel. Mert a város locsolókocsija úgymond nem állt rendelkezésükre… Huszonkét EMI-s fiatal nevét jegyezte le nevében is Nemes vezetőjük, akik szabad idejüket áldozták fel pünkösd másodnapján a köz, a városnegyed szépsége, tisztasága érdekében. Az ábécésorrend törvényének engedve (Áfra Melánia, Barti Attila, Bálint Erzsébet…) sorolnám mindannyiuk nevét. Helyszűke okán inkább mondanám az ötvenes évek tizenéveseinek — akik brigádos könyvecskébe jegyeztették a közjó érdekében végzett társadalmi munkájuk óraszámát —, hogy ne csóváljátok fejeteket rosszhiszeműen: ,,Hát ezek a mai fiatalok csak dolgozni, inni-szivarazni, csak diszkózni tudnak…” Lám, ne húzzuk őket egy kaptafára! Az EMI mostani tizen-, huszonévesei fát és virágot ültetni, kerítést festeni és sok minden egyebet tudnak, csak segíteni kell, csak tudást és tapasztalatot kell átadnunk, mert bennük sok-sok jóindulat és tettrekészség lakozik. Ferenczy L. Tibor, Háromszék napilap, 2010 június 29 [nggallery id=101] [nggallery...

Read More
Közgyűlés és tisztújítás a Háromszéki EMI-ben
jan06

Közgyűlés és tisztújítás a Háromszéki EMI-ben

December 23-án tartotta éves tisztújító közgyűlését az Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezete. A közgyűlés elfogadta az elnökség elmúlt évi tevékenységi és pénzügyi beszámolóját, valamint a 2010-re tervezett eseménynaptárt. Sor került a Működési szabályzat módosítására, ennek megfelelően az elnökség munkáját a továbbiakban egy 5 főből álló elnöki kabinet is segíteni fogja, az aktív tagokkal pedig egy évre szóló önkéntességi szerződést köt a szervezet. A Háromszéki EMI-nek 2009-ben 26 rendezvénye volt, melyen 4300-an vettek részt. A legsikeresebb rendezvények a Székely Március szónokverseny, a Diákegyüttesek Találkozója, a Szent György Lovagja és Barangoló vetélkedők, a Kultúra a Fiatalok szemében nemzetközi program, az Ifjúsági Fotóverseny valamint a bikfalvi templom felújításáért szervezett Ismerős Arcok turné voltak. A 2010-es évben a következő csapat fogja vezetni a szervezetet: Elnök: Nemes Előd Alelnök: Furus Levente Alelnök: Bálint Erzsébet Titkár: Kertész Brigitta Elnökségi tag: Mihály...

Read More
Megalakult az EMI Mezőpaniton
dec17

Megalakult az EMI Mezőpaniton

A mezőpaniti EMI lelkes csapata bemutatkozás révén adventi koszorút készített, melyet a református templom előtti téren helyeztek el. 2009. november 29-én, advent első vasárnapján az istentiszteletet követően Sikó László köszöntötte az egybegyűlteket és megfogalmazta röviden az EMI célkitűzéseit is. Sikó Csaba beszédében az advent szó jelentéséről, valamint jelentőségéről hallhattunk. Szavalat következett Sikó Tímea előadásában, aki Varga Gyuláné: Adventben című versét adta elő. Mindezek után Pitó Antal lelkipásztor említette meg többek között azt, hogy Mezőpanit történelmében még nem volt példa ilyen nemű kezdeményezésre. Bartha Mihály polgármester zárta a beszédek sorát, aki köszönetét fejezte ki a koszorú készítőinek és aktív tevékenykedést kívánt a továbbiakban. Az ünnepség zárómotívuma Nemzeti Imánk, valamint a Székely Himnusz eléneklése volt, mely idő alatt Sikó Tímea meggyújtotta az első adventi gyertyát, amely a keresztyén szimbolikában Krisztust jelképezi. Írta: Sikó...

Read More
Interjú a Háromszéki EMI vezetőivel
Júl06

Interjú a Háromszéki EMI vezetőivel

Az Erdélyi Magyar Ifjak nemzetet megtartó tevékenysége Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) szervezete a mai Románia magyarok lakta részein sokszínű kulturális és közéleti tevékenységgel kívánja megőrizni, vagy ha kell, újjáéleszteni az ifjú nemzedékek magyarságtudatát. Az EMI minden politikai párttól és szervezettől független civil szervezet, amely a magyarságnak szülőföldjén való boldogulásáért és megmaradásáért küzd. Az Erdélyi Magyar Ifjak szervezete választ keres – és kíván adni – az összmagyarságra ható XXI. századi kihívásokra. A magyarok lakta területeken működő EMI a Háromszék megyei Sepsiszentgyörgyön 2004-ben, Kézdivásárhelyen 2006-ban alakult meg. A két nagyobb városon kívül az ifjúsági mozgalomnak még Baróton és Kovásznán vannak tagjai. A háromszéki, s azon túl az országos Erdélyi Magyar Ifjak szervezetét, céljait és vágyait bemutató beszélgetést Sepsiszentgyörgyön, az EMI-nek is otthont adó Kós Károly utcai Turulmadár Ifjúsági Irodában egybegyült fiatalokkal folytatjuk. A háromszéki EMI logója sokat mondó: Piros-fehér-zöld háromszögben a nemzetiszín zöldjéből kinövő három hegy, s rajtuk egy-egy fenyő, a székelység és e táj elszakíthatalanságának jelképe. A háromszög csúcsától jobbra a növekedő hold, balra pedig a napkorong látható. Emisek tüntetése a Bolyai Egyetemért Sepsiszentgyörgyön (fotó: archív) Az Erdélyi Magyar Ifjak Háromszéki területi szervezetének tagjaival készült interjút három folytatásos részletben adjuk közre. Nemes Előd, az Erdélyi Magyar Ifjak Háromszéki területi szervezetének elnöke 28 éves, földrajz-német szakos egyetemet végzett, közigazgatásból diplomázott, tanügyi vezetésből mesterizett. A Háromszék Megyei Tanács (Önkormányzat) ifjúsági referense, a 45 civil szervezetet tömörítő Civilek Háromszékért Szövetség ernyőszervezet alelnöke. – Milyen tevékenységet folytattok a magyarságtudat erősítésére? – tesszük föl az első kérdést Nemes Elődnek. – Az elmúlt négy esztendőben lebonyolított száz rendezvényünknek több mint tízezer résztvevője volt. Jelen voltunk az EMI országos megmozdulásain, amelyek a Trianon-film erdélyi levetítésével kezdődtek. Bombaként robbant a film vetítése és az azt kísérő megmozdulások, amelyeknek köszönhetően szervezetünk egy csapásra közismertté vált. Ezt követték az önálló magyar Bolyai Egyetem visszaadásáért szervezett megmozdulások. Sepsiszentgyörgyön három ízben is tüntettünk az egyetemért. Wass Albert irodalmi munkásságának megismertetését is fontos feladatunknak tekintjük. Az EMI irodája a Kós Károly utcában (fotó: Ozsváth Csilla) – Wass Albertre kiváltképpen haragszanak a román elvtársak. – Valóban. Mi igyekszünk a mérsékeltebb román újságíróknak és közéleti embereknek megmagyarázni azt, hogy ki is volt tulajdonképpen Wass Albert, milyen életművet hagyott maga után. A románok viszont állandóan a háborús bűnösi mivoltát emlegetik. – Ezt az állítást egyébként eddig senki sem bizonyította hitelesen. – Ez valóban nem nyert bizonyítást. Birtokunkban van a helyi ügyészség által kiadott végzés, amelyben világosan le van írva, hogy a Wass Alberttel kapcsolatos rendezvényeken az EMI valójában nem az író életét, hanem irodalmi munkásságát népszerűsíti. Az ügyészségi dokumentum védelmet jelent számunkra azokkal szemben, akik azt állítják, hogy Wass Albert háborús bűnös volt, s mi pedig dicsőitjük. – A magyarság, s azon belül a Székelyföld...

Read More
3. lap a 4-ból1234