Voltunk, vagyunk, leszünk –  ifjúsági konferencia a népszámlálásról Sepsiszentgyörgyön
okt03

Voltunk, vagyunk, leszünk – ifjúsági konferencia a népszámlálásról Sepsiszentgyörgyön

2011 szeptember 30-október 1 között Sepsiszentgyörgyön zajlott a Népszámlálás 2011 című ifjúsági konferencia, melyet az Erdélyi Magyar Ifjak népesedésért szakcsoportja és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezett. A konferencián mintegy hatvan fiatal vett részt. Az előadók a népesedés és a népszámlálás témáját körüljárva hangsúlyozták: fontos a gyerekvállalás, minden magyar családnak három gyereket kell vállalnia. A konferenciát Jakabos Janka sepsiszéki EMNT elnök és Boros Rezső, az EMI népesedés szakcsoportjának vezetője nyitották meg, ezt követően dr. Balogh Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének igazgatója vette át a moderálás szerepét. Roma demográfiai perspektíva Székelyföldön címmel Kiss Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa tartotta az első előadást, melyben rávilágított arra a tényre, hogy felzárkózás helyett a romák helyzete az 1989-es rendszerváltást követően sokat romlott, ők voltak a piacgazdaságra való áttérés igazi vesztesei. A kommunizmus időszakában a romák is munkalehetőséghez jutottak az ipari telepeken, ma már nincsen szükség erre a fajta képzetlen munkaerőre, mert más a piacszerkezet. A roma integrációt tekintve eddig csak a neoprotestáns egyházak értek el komoly eredményeket. Kiss Tamás ijesztő statisztikákkal is szolgált: Székelykeresztúr környékén a csecsemők több mint fele roma származású. [nggallery id=131] “Életet akarok a romok felett” címmel Balázs-Bécsi Attila, a szamosújvári Téka Alapítvány elnöke mutatta be a szamosújvári Téka Művelődési és Oktatási Központ tevékenységét, amely a Mezőség több mint száz szórványmagyar diákjának biztosít bentlakásos lehetőséget, hogy magyar környezetben tanulhassanak. Próbálnak család helyett család lenni és a gyerekek személyiségének a fejlődéséhez is hozzájárulnak. Megerősítik a magyar gyerekek ingadozó identitástudatát és oktatási folyamatban gondolkodnak: az óvodától az egyetemig és az azt követő munkavállalásig nyújtanak segítséget, hiszen ha nem figyelnek oda minden lépésre, kárba veszhet a sok munka: „Hiába építjük a tetőt, ha az alap rozoga” – fejtette ki Balázs-Bécsi Attila. A péntek estét Borbély Zsolt-Attila borkóstolója zárta, aki előadásában kilenc féle tokaji, szekszárdi és egri bort mutatott be a népes hallgatóságnak. Szombaton Az  új világ trendje és a népesség kérdése címmel Székely András, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa tartott előadást, aki kiemelte, hogy a mai fiataloknak nehezebb dolguk van, mert olyan médiaműsorok fogyasztói, melyek egyoldalú kapcsolatot közvetítenek, ezért a fiatalok a médiaszereplők kapcsán érzik a különböző társadalmi szerepeket. A fiatalok nem tudják, mikor cselekszenek jót vagy rosszat, mert nem kapnak visszajelzést a közösségtől. Hagyományos közösségekben, pl. vidéken a faluközösség is nevel, megszólják azt, aki helytelenül cselekszik. Manapság a szabályok áthágása, a „biznicelés” lett dicsőség. Az ezt követő panelbeszélgetésen Csíki Sándor, a nyárádszeredai Erdélyi Családszervezetek Szövetségének elnöke, Nemes Előd, a sepsiszéki EMNT ügyvezető igazgatója, Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős főtitkárhelyettese és Bartha Jenő, az MPP maros megyei vezetőségének tagja osztották meg gondolataikat a hallgatósággal: fontos a gyerekvállalás, hasznos lehet a pártok közötti népszámlálási kampányverseny, ha a szórvánnyal...

Read More
Népszámlálás 2011- ifjúsági konferencia Sepsiszentgyörgyön
Sze26

Népszámlálás 2011- ifjúsági konferencia Sepsiszentgyörgyön

Az EMI Népesedésért szakcsoportja és az EMNT Sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központja tisztelettel meghívja Önt a népesedés és az őszi népszámlálás témáját feldolgozó ifjúsági konferenciára. A konferencia célja, hogy az erdélyi fiatalság előadások és szekcióülések segítségével hiteles képet kapjon a minket érintő sorskérdésekről, ezáltal kialakul a magyarságát tudatosan megélő erdélyi fiatal nemzedék. A konferencia során kapcsolatok alakulnak ki a résztvevő ifjúsági szervezetek fiataljai között, amely az egységes gondolkodás és összetartozás egyik alapfeltétele. NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – konferencia PROGRAM „Megszámláltattál. Híjjával találtattál?” (Bánffy Miklós) Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Lábas Ház Szervezők: Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 2011. szeptember 30, péntek Levezető elnök: dr. Balogh Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének igazgatója 16.00 – Érkezés, regisztráció 17.00 – Köszöntő 17.30 – Roma demográfiai perspektíva Székelyföldön Előadó: Kiss Tamás szociológus – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 19.00 – “Életet akarok a romok felett”- Földes Károly Előadó: Balázs-Bécsi Attila, a szamosújvári Téka Alapítvány elnöke 20.30 – Vacsora 21.30 – Borkóstoló Előadó: Borbély Zsolt Attila (Arad) 2011. október 1, szombat Levezető elnök: dr. Balogh Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének igazgatója 09.00 – Reggeli 10.00 – Az “ új világ trendje” és a népesség kérdése Előadó: Székely András, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa 11.30 – Panelbeszélgetés Felkért hozzászólók: Demeter Szilárd, az EMNT népszámlálási munkacsoportjának vezetője; Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős főtitkárhelyettese; Csíki Sándor, nyárádszeredai MPP tanácsos és az Erdélyi Családszervezetek Szövetségének elnöke 13.00 – Ebéd 14.00 – Népesedési kihívások a Kárpát-medencében Előadó: Kapitány Balázs, a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal tudományos titkára 15.00 – Ifjúsági szervezetek bemutatkozása 16.00 – Szekcióülés – Népesedésügyi kerekasztal-beszélgetés az erdélyi ifjúsági szervezetekkel – levezető személy: Boros Rezső, az EMI Népesedésért szakcsoport felelőse 16.00 – Szekcióülés-Szórványügyi kerekasztal-beszélgetés az erdélyi ifjúsági szervezetekkel- levezető személy: Szakács Júlia, az EMI Szórványért szakcsoport felelőse 17.00 – Vita-kör: kérdések, tapasztalatok és vélemények megbeszélése 17.30 – Zárszó Kérjük, részvételi szándékát és szállásigényét 2011. szeptember 28-ig szíveskedjen jelezni nemeselod@yahoo.de e-mail-címre vagy a 0746134950...

Read More
Honismereti túra a Maros völgyében és Szászrégen környékén
dec14

Honismereti túra a Maros völgyében és Szászrégen környékén

“Hinni kell önmagunkban, hogy hinni tudjunk Istenben” – mondta Bartha József holtmarosi református lelkész a december 12-i istentiszteleten a Háromszéki EMI csapatának a holtmarosi református templomban. Wass Albert útján – talán ezt a nevet is adhatnánk ennek a hétvégének, melynek során az Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezete honismereti túrán ismerkedett a Maros völgyével, Szászrégennel és környékével. Az első állomás a Maros forrása volt Marosfőn, majd a Gyergyói medence és Maroshévíz következett. A lelkes csapat Zsigmond Sándor vezetésével végiglátogatta a Maros völgyét, Wass Albert életének legfontosabb állomásait, a marosvécsi kastélyt, parkjában a Helikon asztallal, tiszteletüket téve Kemény János író és felesége sírjánál, megkoszorúzva Wass Albert sírját. A szászrégeni híres hangszerkészítő gyár sem maradhatott ki a programból, majd maga a város meglátogatása következett. Az ifjak beletekinthettek az éppen akkor zajló amatőr színjátszó találkozóba, majd Magyarfülpös felé vették útjukat. Ady István magyarfülpösi református lelkész Szivárvány-ház szórványiskolája és bentlakása méltán nevezhető az ott élő magyarság egyik fontos bástyájának. Ez az iskola a mezőségi szegény magyar gyerekeket segíti abban, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, valamint egy jobb életlehetőséget kínál számukra. A lelkész elmesélte, ne akarjuk megtudni, milyen szociális környezetből érkeznek hozzá a gyerekek, mert a falvakban szörnyű állapotok uralkodnak, a magyar családoknál is. Magyarfülpösön a magyarság létszáma szerencsére nem csökken, hanem nő, mindig több a keresztelő, mint a temetés. A reggeli ébredés után Holtmarosra igyekezett a csapat. Itt meghallgatva Bartha József lelkész prédikációját, megtekintettük a templomban őrzött Wass Albert szobrot, valamint a Czegei Wass Albert Alapítvány által működetett Tulipán árvaházat. Bartha József szobortörténeti előadása után Szovátán keresztül a csapat hazafelé igyekezett, bízva a jövő évi folytatásban. A Háromszéki EMI köszönetet mond a következő személyeknek: Zsigmond Sándor túravezetőnek, Menyei Ildikónak, Ady István és Bartha József tiszteletes uraknak, akik mindvégig segítették ottlétünket. Furus Levente [nggallery...

Read More

Honismereti biciklitúra Illyefalvára

2007 szeptember 2.-án felkerekedett a Háromszéki EMI biciklis csapata és Illyefalvára kerekezett. A ragyogó időben alkalmunk volt megtekinteni a felújított Séra-kúriát, az illyefalvi vártemplomot, az Ifjúsági Keresztyén Központot. A falu központjában pár csoportképet is készítettünk. Az idegenvezetésben Kató Eszter régi kedves barátunk volt segítségünkre, tartalmas előadást tartott Illyefalva múltjáról és jelenéről, külön részletezve az 1989 utáni fejlődés éveit. A túráról készült képekből egy kis ízelítő: [nggallery id=50] register internet...

Read More
Töredékeink a II. Világháborúból. Kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban
dec26

Töredékeink a II. Világháborúból. Kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban

Második világháborús emlékekből nyílt kiállítás tegnap a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum “56-os termében az Erdélyi Magyar Ifjak szervezésében. Petőfit parafrazálva Isten csodája, hogy áll még hazánk. Kónya Ádám nyugalmazott múzeumigazgató, a tárlat szakértője megnyitóbeszédében kijelentette, Isten csodája, hogy az elmúlt, megfélemlítésekkel tele évtizedek után is megőrizték emberek ezt az anyagot, amely nélkül ma szegényebbek lennénk. Elmondta, nem véletlen, hogy ezen a napon nyílik meg a kiállítás, hisz 62 évvel ezelőtt egy nappal korábban érkezett a hír a román kiugrásról, másnap pedig az oroszok betörtek az Úz völgyébe. Gocz József veterán, a 3006 év hadifogságban (2001) címû könyv szerzője mondandóját Trianonnal kezdve, összefoglalta a második világégés történéseit, majd, mint aki megjárta a hadak útját, derûs epizódokkal tarkított háborús élményeit osztotta meg a nagyszámú közönséggel. A szónok hálálkodott azért, hogy a mai ,,diszkós világban” kerül olyan ifjakból álló csapat, amely összegyûjti a múlt bizonyítékait. Dr. Szőts Dániel, a Sohasem felejtem el (1999) címû könyv szerzője, a Tûzkereszt háborús kitüntetés birtokosa, aki hat hónapot a ,,tetves lövészárokban” töltött, az Úz-völgyi katasztrófát elevenítette fel. Nagy Zoltán történelem-levéltár szakos hallgató, EMI-tag, a tárlat kezdeményezője, a kiállított anyag nagy részének gyűjtője elmondta, céljuk az volt, hogy ily módon is emléket állítsanak a hősöknek. [nggallery id=20] zprávy...

Read More
1. lap a 2-ból12