Karda Zoltán előadása: Kőrösi Csoma Sándor sírjánál jártam Indiában (képekkel)
nov23

Karda Zoltán előadása: Kőrösi Csoma Sándor sírjánál jártam Indiában (képekkel)

A sepsiszentgyörgyi Karda Zoltán eljutott Kőrösi Csoma Sándor dardzsilingi sírjához. Kicsi gyermekkorától erre készült. Elképzelése szerint úti célja végéig autóstoppal ment volna, de vonatra, repülőgépre is fel kellett ülnie, míg elért az India északkeleti részén lévő Dardzsilingbe. Karda Zoltán blogjában végig beszámolt útjáról, Kőrösi Csoma Sándor sírjánál című bejegyzésében ezt írja utazása végső céljáról: ,,Az angol temető mellett vásárolt virággal a kezemben léptem be a kapun. Nem tudtam érzelmeimet visszatartani. Sírtam. Aki tudja, min mentem át az elmúlt majd egy hónap alatt, az gondolom, megérti. Resz­ketett a kezem, ahogy kibontottam az otthonról hozott földet. Elvégez­tem, megtettem, amit a becsület megkövetelt. Most már elmondhatom: majd negyven év után Kőrösi Csoma Sándor sírhantját hazai föld borítja. (…) Isten segedelmével csak hazajut az, amit innen elviszek: a maroknyi föld, aminek helye a diófák alatt. Otthon, Székelyországban… Csoma­kőrösön.” Karda Zoltán a Pro Historia rendezvénysorozat keretében elmesélte élményeit és bemutatta az általa készített fotókat. [nggallery...

Read More
Mikes Est képekben
nov14

Mikes Est képekben

Egy néző véleménye a Mikes Estről a Háromszék napilap weboldalán: “Lenyűgöző erejű, szuggesztív – rám legalábbis – hatású, remek előadás volt. Az ember ilyen esetben elgondolkodik azon, hogy sokszor milyen könnyed nemtörődömséggel viszonyulunk olyan alapvető emberi értékekhez, mint haza, hűség, becsület, gerincesség, közösség, nemzet és nyelv. Itt ezen a fórumon is elhangzott, hogy ott a hazám, ahol megtömhetem a bendőmet és luxusautóban flancolhatok. Istenítjük a globalizálást, mert ily módon megszabadulunk olyan koloncoktól, mint haza, nyelv, nemzet?! EL KELL VESZÍTENÜNK ÉRTÉKEINKET, AHHOZ HOGY ÉRTÉKELNI TUDJUK AMI VOLT? Nem kérek senkitől bocsánatot, akit “érintettem”, én is benne vagyok a sorban.” [nggallery id=137] . SAJTÓVISSZHANG . Mikestől – Mikesről Az első magyar “riporternek”, Mikes Kelemennek állít emléket az az összeállítás, amelyet a Pro Historia rendezvénysorozat keretében székelyföldi városokban mutatnak be ezekben a napokban. Szabó András Mikes halálának 250. évfordulójára szerkesztett, “Édes néném…” (Mikestől – Mikesről) című önálló előadóestjét 2011. október 14-én mutatták be a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum­ban, tegnap este pedig – a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja meghívására, az EMI és az EMNT társszervezésében – a budapesti előadóművész a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében személyesítette meg a Nagy Bujdosót képzeletbeli nénjéhez írott levelei, illetve más magyar szerzők műveiből vett szemelvények megszólaltatásával. A Kazinczy- és Radnóti-díjas előadóművész jórészt csak a nyelv eszközével élve repítette hallgatóságát Mikes száműzetésének korába, az előadás ívébe simítva a vezír fogadásától a fejedelem napirendjének ismertetésén át az elefánt leírásáig sok mindent, ami 42 éves bujdosása során Zágon nagy szülöttét foglalkoztatta. Csinta Samu, Háromszék napilap, 2011. november 10. A szó erejével. Mikes Kelemen emlékét idézték A Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja, valamint az EMI és EMNT társszervezésében nagy sikerű rendezvény színhelye volt szerda este a Bod Péter Megyei Könyvtár. A Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából szervezett, a Gábor Áron Termet érdeklődőkkel megtöltő esemény vendége Szabó András budapesti előadóművész volt, aki ezúttal Sepsiszentgyörgyön is bebizonyította, hogy megérdemelten jutalmazták Kazinczy- és Radnóti-díjjal. Mikest idéző, előadásával nem csak a távoli Törökország már rég letűnt korát sikerült a mezítelen szó erejével szemeink elé varázsolnia, hanem a szülőföldjéhez és uralkodójához egyaránt hűséges lélek vergődését is hitelesen tudta érzékeltetni. A közönséget a bukaresti magyar nagykövetség részéről köszöntő Balázs Ádám véleménye szerint Mikes törökországi írásai szétfeszítik a hagyományos önéletrajzi, történetírói műfaj kereteit, ugyanis a francia minta alapján, levelek formájában szórakoztat és tanít bennünket. Szülőföldhöz való ragaszkodása pedig jelképpé vált a mindenkori magyar emigránsok számára. Bedő Zoltán,  Székely Hírmondó, 2011. november 11. Irodalmi est Mikes Kelemen emlékére Szabó András budapesti előadóművész a 250 éve elhunyt zágoni Mikes Kelemen tiszteletére tartott irodalmi estet több székelyföldi városban. November 9–11. között a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja, az EMI és az EMNT közös szervezésében Szabó András irodalmi...

Read More
Mikes-est Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen (Pro Historia sorozat)
nov08

Mikes-est Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen (Pro Historia sorozat)

November 9-11 között a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja (MKKKK), az EMI és az EMNT közös szervezésében Szabó András irodalmi estjén lehet részt venni Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából. A Pro Historia rendezvénysorozat keretében szervezett előadás november 9-én Sepsiszentgyörgyön, november 10-én Csíkszeredában, november 11-én pedig Székelyudvarhelyen lesz megtekinthető. Mikes Kelemen (1690-1761) leginkább a Törökországi levelek című elmékirata miatt ismert, levelek írása mellett műfordítással is foglalkozott (franciáról magyarra). II. Rákóczi Ferenc fejedelem apródja mindenhová követte urát, még a száműzetésbe is, bár oda már titkári minőségben: “De én, aki egész életemben bujdostam, és végtire 16 esztendős koromban a házamot elhadtam, a’ bizonyos, hogy a szabadságkeresés az elmémben akkor nem volt, és ha eddig tart bujdosásom, az igaz, hogy az uramhoz való vak szeretetem okozta.” (85. levél) A zágoni (háromszéki) születésű Mikes 1761 októberében halt meg Rodostóban, pestisben. A Mikes Kelemenhez címzett irodalmi est összeállítója Szabó András budapesti előadóművész (1971 – Kazinczy-díj, 1984 – Radnóti-díj). Az előadások helyszínei: Sepsiszentgyörgy – nov. 9, Bod Péter Megyei Könyvtár, 19 óra Csíkszereda – nov. 10, Polgármesteri Hivatal díszterme, 19 óra Székelyudvarhely – nov.11, Művelődési Ház koncertterme, 19 óra A rendezvényére a belépés díjtalan. „ Édes Néném…” Mikes Est Irodalmi összeállítás Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójára ( szerkesztette és előadja: Szabó András előadóművész ) Illyés Gyula:  Naplójegyzet, 1940./ Mikes Kelemenről / Mikes: Levél Gallipoliból , 10 octobris 1717. / részlet / Mikes: Levél Gallipoliból, 21.octobris 1717. / részlet / Vári Fábián László: Útban Törökország felé / részlet / Mikes: Levél Drinápolyból, 29. octobris 1717.  /részlet / Balassi Bálint Valahány török bejt című versének nyitó török nyelvű kétsorosa Mikes: Levél Drinápolyból, 15. martii 1718. / részlet / Sütő András : Mert ahová te mégy, oda megyek…/ Édes Néném  bemutatása / A lőtt lábú madár nyomában című című esszékötet részlete Mikes: Levél Drinápolyból, 6. junii 1718. / részlet / Sinka István: Mikes sír Mikes: Levél Jénikőből, 10.octobris 1719. / részlet / Mikes: Levél Jénikőből, 25. martii 1720. / részlet / Mikes: Levél Rodostóból, 24. aprilis 1720. Mikes: Levél Rodostóból, 28. maji 1720. / részlet / Mikes: Levél Rodostóból 26. aprilis 1723. / részlet / Czigány György: Édes néném! Gyárfás Endre: Édes Öcsém! / részlet / Lakunk partján tengernek… / Mikes verse/ Le Tourneux: A Krisztus Jézus életének históriája / Az Isten országáról / – Mikes fordítása / 1748. / Mikes: Levél Rodostóból, 17.junii 1727. / részlet / Mikes: Levél Rodostóból, 24.martii 1728. Sütő András: Mert ahová te mégy, odamegyek…/ Az anyanyelv útjáról / Mikes: Levél Rodostóból, 8. aprilis 1735. Mikes: Levél Constaninápolyból, 21. septembris 1737. / részlet / Mikes: Levél Csernavodából, 10. novembris 1738. / részlet / Mikes: Levél Csenavodából, 1. junii 1739. / részlet / Szőcs...

Read More
Szántai Lajos előadása Sepsiszentgyörgyön: Szent István király és Koppány vezér (képekkel)
okt19

Szántai Lajos előadása Sepsiszentgyörgyön: Szent István király és Koppány vezér (képekkel)

Szántai Lajos művelődéstörténészt egyre kevésbé kell bemutatni, hiszen mind többet találkozhatunk vele előadásokon és írott formában. Új látásmódjával, megközelítéseivel kitárulkozik egy eddig rejtett, misztikus világ, ami körüllengi Árpád-házi királyainkat, családjukat. A Képes Krónika festett miniatúráit – amit a tudósok nagy része épp csak megemlít, illusztrációra használ – Szántai a lehető legkomolyabban veszi és ezekből fejti vissza a történetet a legapróbb részletekig. Ez természetesen mély megdöbbenést válthat ki a közönségből, hiszen minden a szemünk előtt van, csak nem mindig látunk vele. A Pro Historia rendezvénysorozatnak köszönhetően Szántai Lajos Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott. [nggallery...

Read More
A Nemere Útja: Ráduly Attila előadása Kovásznán (képekkel)
okt18

A Nemere Útja: Ráduly Attila előadása Kovásznán (képekkel)

A Zöld Nap Egyesület és a Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság közösen álmodta meg és hozta létre a Nemere Útját. Háromszék leghosszabb zöld útvonala egy  ötven települést érintő 230 kilométeres táv, melynek célja, hogy ismertesse Felsőháromszék és Orbaiszék természeti és kulturális értékeit. Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke vetített képes előadással Kovásznán mutatta be a több száz önkéntes részvételével megvalósított, másfél évig tartó projektet és a színes, 32 oldalas Nemere Útja kiadványt. [nggallery id=133] Információk az előadásról: Timár Timea kovásznai EMI elnök: 0737503711, Istók Kriszta EMI alelnök:...

Read More
2. lap a 3-ból123