Száz éve született Wass Albert
okt05

Száz éve született Wass Albert

Száz évvel ezelőtt, 1908. január 8-án látta meg a napvilágot Erdély emigrációban élő magyar írója, az egyik legnépszerűbb 20. századi magyar író. Wass Albert krisztusi életutat járt: magasból indult, mélybe szállt, de magasra emeltetett. Sorsában rejtőzik a magyar keresztút és feltámadás. Erdélyi korszaka sikertörténet. Műveit olvassák, gondolatait idézik, írásait színpadra viszik és filmesítik. Regényei egy irodalmi felmérés szerint a legnépszerűbb könyvek között foglalnak helyet. Tiszteletére egyre több városban szobrot emelnek. A nevét viselő irodalmi körök határon innen és túl, a világon mindenütt megemlékeznek róla születése 100. és halála 10. évfordulóján. Küldetését egy életrajzi írásában így foglalja össze: „Írónak rendelt az Úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Hídépítő igyekeztem lenni. Hidat próbáltam verni múlt és jövendő között a rendelkezésemre álló jelen felhasználásával.” Wass Albert hét Háromszéken és Csíkszéken Wass Albert munkásságának emlékére műsoros napokat tervez a székelyföldi magyarság, melyeken az író egyik fia is részt vesz. Sepsiszentgyörgyön október 13-20 között kerül sor a Wass Albert Hétre, melynek keretén belül Bartha József református lelkész előadást tart a holtmarosi Wass szobor kálváriájáról, Zorkóczy Zenóbia kovásznai művésznő bemutatja Wass Albert estjét, kisiskolások Wass Albert meséket olvasnak fel, a Mikes Kelemen Gimnázium tanulói pedig vetélkedőt szerveznek és színdarabösszeállítást mutatnak be az író műveiből. A Wass Albert Hét tetőpontja a Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre és Csíkszeredába ellátogató zenés-irodalmi előadás lesz, a budapesti Ismerős Arcok zenekar és Simó József előadóművész közös produkciója, az Építsünk hidat! című zenés-irodalmi est Wass Albert emlékére. Építsünk hidat! zenés-irodalmi est Wass Albert emlékére Előadja: Simó József előadóművész és a budapesti ISMERŐS ARCOK zenekar Az Építsünk hidat című műsorban a Zenekar dalai együtt hangzanak el Wass Albert elfeledett vagy eddig eltitkolt gondolataival. A magyarságról, családról, hazaszeretetről szóló dalok és irodalmi alkotások között mindenki megtalálhatja a párhuzamot. Az előadás programja: PROLÓGUS – Bevezető szavak 1. rész: Voltam kicsigróf Erdélyben 2. rész: Fenyő a hegytetőn 3. rész: Ember az országút szélén 4. rész: Honvédő katona vesztett háborúban 5. rész: Jövendőt biztosítani a magyar nemzet számára EPILÓGUS – Veletek maradok! Az előadások helyszíne és időpontja: Csíkszereda – Szakszervezetek Művelődési Háza – okt. 18, 20 óra Sepsiszentgyörgy – Tamási Áron Színház – okt. 19, 19 óra Kézdivásárhely – Vígadó – okt. 20, 19 óra Információk: Csíkszereda: Bartis Erika 0745 555494, Sorbán Örs 0748 298129 Kézdivásárhely: Ferencz Attila 0730 600279 Sepsiszentgyörgy: Nemes Előd 0746 134950 A megemlékező sorozathoz csatlakozni is lehet felolvasóestekkel, megemlékezésekkel. Ezt a szándékot kérjük a 0476 134950-es telefonszámon...

Read More
Építsünk hidat! – zenés-irodalmi est Wass Albert emlékére
Sze30

Építsünk hidat! – zenés-irodalmi est Wass Albert emlékére

Előadja: Simó József előadóművész és az ISMERŐS ARCOK zenekar Az Ismerős Arcok zenekar szövegírói-zeneszerzői munkájával, előadói tevékenységével, nagyszámú közönséget vonzó koncertjeivel népszerűsíti a hagyományos és kortárs magyar kultúra szeretetének a fontosságát. Az Ismerős Arcok muzsikusai legjobb tudásuk szerint erősítik közönségük kulturális és nemzeti identitását. Ezen értékeket zenéjük és dalaik révén igyekeznek eljuttatni az újabb generációk tagjaihoz is: népzenei és irodalmi hagyományokat feldolgozó műveikkel formálják hazaszerető közösséggé rajongóik táborát. Simó József több mint 10 éve ismerte meg Wass Albert írásait, majd irodalmi esteket és előadásokat kezdett tartani az író műveiből. Egyik előadásán sikerült megkapnia Wass Albert címét is, és ettől kezdve – bár csak levelezés útján -, de kapcsolatba kerülhetett az emigráció egyik legkitűnőbb alakjával. Később a fiaival is szoros barátság alakult ki közöttük. Ők kérték fel édesapjuk halála után a hagyaték feldolgozására és gondozására, valamint a Czegei Wass Alapítvány magyarországi részének vezetésére is. Az Építsünk hidat című műsorban a Zenekar dalai együtt hangzanak el Wass Albert elfeledett vagy eddig eltitkolt gondolataival. A magyarságról, családról, hazaszeretetről szóló dalok és irodalmi alkotások között mindenki megtalálhatja a párhuzamot. Az erdélyi író 2008. januárjában lett volna 100 éves. Az előadás programja: PROLÓGUS – Bevezető szavak 1. rész: Voltam kicsigróf Erdélyben 2. rész: Fenyő a hegytetőn 3. rész: Ember az országút szélén 4. rész: Honvédő katona vesztett háborúban 5. rész: Jövendőt biztosítani a magyar nemzet számára EPILÓGUS – Veletek maradok! Az előadások helyszíne és időpontja: Csíkszereda – Szakszervezetek Művelődési Háza – okt. 18, 20 óra Sepsiszentgyörgy – Tamási Áron Színház – okt. 19, 19 óra Kézdivásárhely – Vígadó – okt. 20, 19 óra Jegyek előadás előtt egy héttel a színházak pénztáránál kaphatóak. Jegyár: 15 lej, diákoknak és egyetemistáknak 10 lej. Az előadás időtartama: 120...

Read More
Wass Albert Sepsiszentgyörgyön
dec13

Wass Albert Sepsiszentgyörgyön

Wass Albert vonzereje Tegnap este zsúfolásig megtelt a sepsiszentgyörgyi kultúrpalota nagyterme a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház előadására. A Wass Albert kisregényeiből színpadra állított A világ és a vége című előadást az erdélyi turné harmadik állomásaként mutatta be nagy sikerrel a délvidéki társulat. (Fer-) Háromszék, 2007 január 10 Erdélyi turnéja harmadik állomásaként mutatta be kedden Sepsiszentgyörgyön a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház A Világ és a vége című nagy sikerű előadását. A Jönnek és Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert-kisregények nyomán Andrási Attila és Péter Ferenc által színpadra alkalmazott mű a trianoni tragédiától az ötvenes évek elejéig mutatja be a kisebbségbe szorult erdélyi magyarság megpróbáltatásait. Több mint hatszáz sepsiszentgyörgyi nézőt vonzott a Wass Albert-szöveg, és a fények nehézkes beállítása miatt megkésett kezdés előtt a nézőterén olyan volt a hangulat, mintha könyvbemutatón és nem a kultúrpalota jéghideg előadótermében várakoznánk szembenézésre a kisebbségi sorssal. Zenével elválasztott színpadi képekben pörögnek előttünk az események, amelyeket a bemutatott emberi karakterek révén érzékelünk inkább, mintsem a valós történések által. Azt látjuk, ahogyan a székely ember, a hatalom szele szerint helyezkedő, románná, majd orosszá átálló magyar hivatalnok, a román rendőr, a magyar tiszt és az éppen hatalmon lévő férfinép kénye-kedvének kitett, végül őrületbe kergetett asszony hogyan éli meg a történelmi változásokat. A szereplők (Csernik Árpád, Kálló Béla, Molnár Zoltán, Péter-Körmöci Petronella és Péter Ferenc) hivatásos színészek, rendkívül pontosan formálnak meg egy-egy jellemet, úgy mutatják be a történelmi sorsfordulókat, hogy felerősödik a nézőben a trianoni kirekesztés és megaláztatás miatti fájdalom, a négyesztendőnyi magyar világ elvesztése okán született keserűség és kilátástalanság, az ismét lesújtó hazátlanság. Egy kicsit ballada, egy kicsit színpadra vitt történelmi ismeretterjesztő musor, de főként karakterszínház. És ami a legfontosabb: a miénk. Hegyeinket elvették, de azt az érzést, hogy hozzájuk tartozunk, soha. Kedden este a magyarkanizsai kamaraszínház társulatával együtt lüktetett hatszáz sepsiszentgyörgyi nézőben ez az érzés, ami talán kissé melodramatikusan hangzik, de a sok fiatal láttán állítható, szükségszerű és hiánypótló volt. Fekete Réka, Háromszék, 2007 január 13 [nggallery...

Read More
Hazatérés Erdélyországba – Wass Albert színdarabturné az EMI szervezésében
dec07

Hazatérés Erdélyországba – Wass Albert színdarabturné az EMI szervezésében

Wass Albert Sepsiszentgyörgyön Hitvallása szerint történelmi sorsfordulóinkat viszi színre a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház. A ma Szerbiához tartozó Délvidéken alakult társulat tagjai első erdélyi körútjukon Wass Albert szellemét idézik meg A világ és a vége című drámájukban. A művet az írófejedelem két kisregénye, az Adjátok vissza a hegyeimet! és a Jönnek alapján Andrási Attila rendező és Péter Ferenc színművész állította színpadra. Mindazt, amit tudunk Trianonról, az erdélyi magyarság megaláztatásáról és elnyomatásáról, a dráma két felvonásban sokkoló erővel mutatja be jelen időben. A műben összeütközik az egyenes tartású ember és a kenőpénzre váró balkáni hivatalnok, a magyarságához tűzön-vízen át ragaszkodó hazafiság és a nemzetiségét a széljárásnak megfelelően váltogató megalkuvás, a történelmi Erdély és az a világ, ami után már soha semmi nem lesz olyan, mint korábban volt. A mű segítségével átélhetővé válik nemzedékek fájdalma, szinte kézzelfoghatóvá lesz ez idegen uralom alá vetettség keserve, s mert ezáltal saját sorsunkra ismerünk, meg is tisztulunk. A viharban elvész ország, de a főhős árván, a világba kiverten is a világ sorsát intéző politikusokhoz készül, hogy a szemükbe nézzen, és felszólítsa őket: adják vissza a hegyeit! Péter-Körmöci Petronella, Csernik Árpád, Kálló Béla, Molnár Zoltán és Péter Ferenc megkérdőjelezhetetlen hitelességgel tolmácsolja a színpadról Wass Albert üzenetét, talán azért, mert a megjelenített embertípusokban, élethelyzetekben saját sorsukat és szülőföldjük, a ma Szerbiához tartozó Délvidék sorsát élik át. A Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház erdélyi körútja történelmi jelentőségű, hiszen a társulat hasonló világból érkezett, mint amilyenben Erdély magyarsága él. Az előadás Háromszéken az Egyesült Magyar Ifjúság és az Erdélyi Magyar Ifjak szervezésében január 9-én 19 órakor látható Sepsiszentgyörgyön a megyei könyvtár Gábor Áron termében. Jegyrendelés és további információ a 0724067197-es telefonszámon. Egy jegy ára 8 lej. Á.B. www.honalapitvany.hu A színdarabturné állomásai (a megadott telefonszámokon lehet érdeklődni és jegyet rendelni): Január 7., 19. óra, Székelyudvarhely, Tomcsa Sándor Színház (tel.: 0266212131) Január 8., 19. óra, Csíkszereda, Csíki Játékszín nagyterme (tel.: 0745555494) Január 9., 19. óra, Sepsiszentgyörgy, Kultúrpalota (tel.: 0724067197) Január 10., 19. óra, Marosvásárhely, Mihai Eminescu Ifjúsági Ház (tel.: 0740282572) Január 11., 19. óra, Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum díszterme (tel.: 0745568605) Január 13., 19. óra, Nagyvárad, Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székháza (tel.:...

Read More
Wass Albert könyvadomány sepsiszentgyörgyi iskoláknak
máj28

Wass Albert könyvadomány sepsiszentgyörgyi iskoláknak

Wass Albert regényeket a Kárpát-medence valamennyi iskolájába! címmel hirdetett akciót az Egyesült Magyar Ifjúság azzal a céllal, hogy minden kárpát-medencei általános- és középiskola könyvtárába egy–egy Wass Albert könyvcsomag (20 kötet) kerülhessen. 2007 elején Sepsiszentgyörgyre is eljutott négy könyvcsomag, melyet az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) helyi szervezete osztott szét a megyeszékhely négy középiskolájának, így a Székely Mikó Kollégium, a Kereskedelmi Szakközépiskola, a Puskás Tivadar Szakközépiskola és a Mikes Kelemen Főgimnázium könyvtárai gazdagodhattak egy-egy könyvcsomaggal. Így a megyeszékhelyen már öt középiskolában olvashatóak Wass Albert alapművei (a Plugor Sándor Művészeti Líceum még 2006-ban kapott az akció keretében egy könyvcsomagot). Ezek a könyvek az iskolák könyvtáraiba kerülnek, lehetővé téve minél több diák számára a hozzáférést a méltatlanúl elhallgatott író műveihez. Célunk ezzel az akcióval, mint bármely EMI-s rendezvénnyel, akcióval a fiatalság egészséges nemzettudatának kialakítása, ápolása. Simon Levente Erdélyi Magyar...

Read More
2. lap a 3-ból123