Megfélemlítés a Wass Albert-előadás ügyében
jan10

Megfélemlítés a Wass Albert-előadás ügyében

Állását félti a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Ház igazgatója, s bár eredetileg jóváhagyta, hogy ott adják elõ a Wass Albert mûvei alapján készült A világ és a vége címû elõadást, végül nemet mondott. A szervezõ Erdélyi Magyar Ifjak eviagraforsale (EMI) értesülése szerint a fõispán megfenyegette a vezetõt, így más színhely után kell nézniük. A Marosvásárhelyre tervezett elõadást természetesen megtartják, vagy legalábbis mindent megtesznek, hogy ne kelljen kihagyni a tervezett programból – áll az EMI, Bagoly Zsolt alelnök által áláírt sajtóközleményében, amelybõl alább részleteket közlünk: “Az EMI elnöksége kénytelen megállapítani mindössze három nappal Románia EU-csatlakozása után, hogy hiába erõltet ki néha magából európai szólamokat egynémely román politikus, az ország vezetése nem tud, vagy nem akar megszabadulni egyes szokásaitól, amelyek végigkísérték a magyarsághoz való viszonyulását majdnem az egész XX. század során. Mint ismeretes, szervezetünk a délvidéki Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház által színre vitt két Wass Albert-mûvet készül bemutatni Erdély több városában, január 7-13. között (Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Nagyváradon). Még el sem kezdõdött a turné, máris keserûen kellett tapasztalnunk, hogy bár azt hittük, a 2003-ban lebonyolított Wass Albert-felolvasómaratonnal kivívtuk az író mûvei bemutatásának szabadságát, Wass Albert ugyanolyan üldözött, mint akkor volt. Marosvásárhelyen, Erdély frontvárosában a megyei ispánság kezdte el megfélemlíteni azokat, akik helyet adtak volna az elõadásnak. Miután a tervezett épület igazgatója nem kíván állás nélkül maradni, más helyszín után kell néznünk, ami nem lesz könnyû, hiszen valamennyi állami intézetben a prefektus szava meghatározó, és úgy értesültünk, jelezte is ezt az esetleges érintetteknek. A hadjárat kiegészítéseképpen a Gardianul címû román lap címlapon kelti a szervezet, annak elnöke és egyik támogatója rossz hírét, az EMI-t szeparatistának (ami az ETA robbantása után különösen rosszul cseng), Soós Sándort pedig „neohorthysta-revizionista nácinak” nevezve, akinek bûnügyi iratcsomója van a Wass-felolvasómaraton miatt (ami szemen szedett hazugság). Az igazság ezzel szemben az, hogy éppen a felolvasómaraton után elrendelt vizsgálat során ismerte el az esetet vizsgáló ügyész, hogy az 1946-os ítéletre nem lehet alapozni, mert kirakatper eredménye. Ajánljuk az elismerést a Wass Albert üldözését ismét a zászlójukra tûzõk figyelmébe, együtt azzal a ténnyel, hogy mind az akkori, mind a két évre rá indított Trianon film-ellenes össztûz során megvédtük igazunkat, és ebben az esetben sem történik másként. Ugyanakkor megköszönjük ugyanezen magyarellenes erõknek, hogy intézkedéseikkel – ahogy többek között a BKB meghurcolásával is – maguk rombolják le a „megoldott kisebbségek” helyzetének hazug képét, és segítik hozzá ezáltal nemcsak az erdélyi, hanem az összmagyarságot az öntudatra...

Read More
3. lap a 3-ból123