Diákjogokra figyelmeztettek

Diákjogokra figyelmeztettek

Szűk osztálynyi fiatal vett részt szombaton a diákok világnapjára időzített sepsiszentgyörgyi villámcsődületen: a déli harangszót megelőzően két kisebb csoport alakult az Erzsébet park felső sétányán, illetve a Tein teázó előtt.

Az EMI háromszéki szervezetének felhívására kilenc diák sorakozott fel a Szabadság tér lépcsőinél, miközben láthatóvá tették követeléseiket: kevesebb tanórát és több testnevelés óra bevezetését szorgalmazták, továbbá egyenlő elbánást minden egyetemistának, a román nyelv idegen nyelvként történő oktatását egyaránt. Az igényeket soroló feliratok között ezt is olvashattuk: Autonómiát Székelyföldnek!
Az egyetemistákat, diákokat érintő diszkriminatív elbánást is szóba hozta a néhány perces megmozdulást követően érdeklődésünkre Salamon Csaba Attila. Az EMI háromszéki szervezetének alelnöke emlékeztetett: a diákoknak, egyetemistáknak jogaik vannak, ezek érdekében kívánnak szót emelni, és „nem szeretnénk, ha mások beszélnének helyettünk” – fűzte hozzá.
A tér másik pontján, a teázó előtt körben álló tizenöt ifjú a diákokat, egyetemistákat érintő kedvezményekről, azok bővítésének szükségességéről vitázott: volt, aki az utazási, mások a kulturális rendezvényeket érintő kedvezmények kapcsán emeltek szót. Az engedmények, a tanuló ifjúság jogai nem csupán a hasonló figyelemfelkeltő akciók idején, de az iskolákban is téma. Szabó-Sinka Sámuel, a Református Kollégium tizenkettedik osztályos diákja úgy fogalmazott: a nemrégiben újraindult Kovászna Megyei Középiskolások Szövetségének a jövőben a jogérvényesítésre kell összpontosítania. Mint mondta, érdekvédelmi, érdekérvényesítési mozgalom indítását tervezi a szervezet, s szorgalmazzák, biztosítsanak helyet a diáktanácsok képviselői számára a háromszéki tanintézmények vezetőtanácsában. Az előírások ellenére ez esetenként nem valósul meg – jegyezte meg Szabó-Sinka Sámuel, aki szerint a diákság képviselete, szava is hangsúlyosabb lehetne az iskolák vezetőtestületében.

 Forrás: Háromszék

Szerző: Demeter Virág Katalin

Villámcsődület Kézdivásárhelyen

Szombat délben Kézdivásárhe­lyen a Vigadó előtt a városi EMI szervezet hat tagja tartott villámcsődületet, arra igyekezve felhívni a figyelmet, hogy a diákoknak vannak jogaik, amelyek több helyen is sérülnek.

A megmozduláshoz Johann és Péter Ferenc Taierling, az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai is csatlakoztak. Incze Johanna, a Református Kollégium diákja, az EMI helyi szervezetének elnöke pontokba szedve olvasta fel panaszaikat. Követeljük a román idegen nyelvként való tanítását a magyar anyanyelvű diákok számára! Túl­zsúfolt az órarend, a diákokat leterheli a tananyag. Sok a fölösleges információ, ezáltal lankad az érdeklődésük és a fogékonyságuk az iskolán kívüli tevékenységekre. Elég a túlórából! Kevés a tornaóra, kevés a mozgás. Egészséges életet akarunk! Az egyetemisták egy része nem részesül utazási kedvezményben. Az akkreditáció hordozza magával az utazási kedvezményt. Eb­ben a diszkriminatív elbánásban részesülnek több mint tíz éve a Sa­pientia Erdélyi Magyar Tudo­mány­egyetem hallgatói. Egyenlő elbánást minden egyetemistának! – hangzott el. A villámcsődület végén az EMI-tagok a székelyföldi területi autonómia iránti igényünknek is hangot adtak.

Forrás: Háromszék

Szerző: Iochom István