Dűlőre vinni a Bolyai Egyetem ügyét

haromszekfejlecMozgolódik a magyar fiatalság, s jól teszi.
Mi, idősebbek, akiknek közünk volt az 1989-es romániai fordulat véghezviteléhez, azt hittük, hogy máról holnapra megteremthetjük, illetve az ország életének demokratikus alapokra helyezése közben megteremtődik az erdélyi magyarság számára az óvodai neveléstől az egyetemi képzésig az anyanyelvi oktatás lehetősége. Mégpedig úgy, hogy – egyrészt – a méltányosság, emberiesség és jogszerűség érvényesítésével visszaállítják az utóbbi nyolc évtized alatt elrabolt, megszüntetett, tönkretett magyar intézményhálózatot ott, ahonnan a magyarságot a román nacionalista terjeszkedés, az etnikai megszállás még nem szorította ki.
Nem ez történt.
A magyar népesség aránya Romániában 6,6 százalék, a magyar egyetemi hallgatók aránya ezzel szemben 4,4 százalék, és ebből 1,6 tanulhat anyanyelvén. Felháborító adatok ezek, s a magyarságot még mindig zsákmánynak tartó és szellemi túszként kezelő román nacionalista körök, a magukat demokratikusnak nevező párt- és kormányerőkkel egyetértésben egységesen ellenszegülnek – a magyar nemzetiségű adófizetők pénzéből is – a teljes körű magyar oktatási rendszer visszaállításának.
Ez a szégyenletes antidemokratikus kurzus 16 éve érvényesül. Most, az Európai Unióba való betagolódás küszöbén is.
Ezzel egy időben a Bolyai Egyetemért szervezett nyílt napok és fórumok kezdeményezőinek és az őket támogatóknak több­­frontos harcot kell megvívniuk a Bolyai Egyetem újraindításáért. 16 év alatt a hazai magyar értelmiségi körökben is kitermelődött az az álliberális magyar értelmiségi réteg, amely nem érzékeli nemzetáruló voltát, és ellenzi az önálló egyetemi karok megteremtését. És meg kell vívni a harcot az ezzel azonos szellemi forrásvidékhez tartozó magyar kormányzati körökkel, amelyek ugyancsak a román nacionalizmus kezére és kedvére játszanak. Eörsi képviselő úr Budapesten éppen ezekben az órákban fejtegette, hogy Romániában az autonómia szót sem ajánlatos használni, mert sérti a románok önérzetét.
bolyaieÉs a mi nemzeti létünk alapjához tartozó önérzetünket ki és milyen jogon sérti? Bizonyos román nacionalista körök mellett éppen a hazug miniszterelnök prókátora s a mi fogadatlan pesti prókátorunk, Eörsi Mátyás.
És meg kell vívni a harcot a magyar közönnyel és fásultsággal.
Jól van, fiatalok, rázzátok fel ezt az eltunyult, önfeladó világot, mert igazatok van, amikor Adyt idézitek. ,,Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk életre s jövőre?


Sylvester Lajos, Háromszék

2006. 10. http://eviagraforsale.com 18