Honismereti túra a Maros völgyében és Szászrégen környékén

Marosvecsen Wass Albert sirjanal 2009 dec“Hinni kell önmagunkban, hogy hinni tudjunk Istenben” – mondta Bartha József holtmarosi református lelkész a december 12-i istentiszteleten a Háromszéki EMI csapatának a holtmarosi református templomban.

Wass Albert útján – talán ezt a nevet is adhatnánk ennek a hétvégének, melynek során az Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezete honismereti túrán ismerkedett a Maros völgyével, Szászrégennel és környékével. Az első állomás a Maros forrása volt Marosfőn, majd a Gyergyói medence és Maroshévíz következett. A lelkes csapat Zsigmond Sándor vezetésével végiglátogatta a Maros völgyét, Wass Albert életének legfontosabb állomásait, a marosvécsi kastélyt, parkjában a Helikon asztallal, tiszteletüket téve Kemény János író és felesége sírjánál, megkoszorúzva Wass Albert sírját. A szászrégeni híres hangszerkészítő gyár sem maradhatott ki a programból, majd maga a város meglátogatása következett. Az ifjak beletekinthettek az éppen akkor zajló amatőr színjátszó találkozóba, majd Magyarfülpös felé vették útjukat.

Ady István magyarfülpösi református lelkész Szivárvány-ház szórványiskolája és bentlakása méltán nevezhető az ott élő magyarság egyik fontos bástyájának. Ez az iskola a mezőségi szegény magyar gyerekeket segíti abban, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, valamint egy jobb életlehetőséget kínál számukra. A lelkész elmesélte, ne akarjuk megtudni, milyen szociális környezetből érkeznek hozzá a gyerekek, mert a falvakban szörnyű állapotok uralkodnak, a magyar családoknál is. Magyarfülpösön a magyarság létszáma szerencsére nem csökken, hanem nő, mindig több a keresztelő, mint a temetés. A reggeli ébredés után Holtmarosra igyekezett a csapat. Itt meghallgatva Bartha József lelkész prédikációját, megtekintettük a templomban őrzött Wass Albert szobrot, valamint a Czegei Wass Albert Alapítvány által működetett Tulipán árvaházat. Bartha József szobortörténeti előadása után Szovátán keresztül a csapat hazafelé igyekezett, bízva a jövő évi folytatásban.

A Háromszéki EMI köszönetet mond a következő személyeknek: Zsigmond Sándor túravezetőnek, Menyei Ildikónak, Ady István és Bartha József tiszteletes uraknak, akik mindvégig segítették ottlétünket.

Furus Levente

[nggallery id=87]