Rendhagyó Történelemóra: II. Világháborús hadinaplót mutat be Illésfalvi Péter

Besztercei hegyituzerek a KarpatokbanAz Erdélyi Magyar Ifjak és a baróti Tortoma könyvkiadó tisztelettel meghívja a Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban című hadinapló bemutatójára.

Helyszín: Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók terme

Időpont: december 10, csütörtök, 18 óra

A Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban című kötetet bemutatja és a magyar hegyitüzérség történetéről előadást tart Illésfalvi Péter történész, főmuzeológus (Budapest), a kötet szerkesztője. A baróti Tortoma Könyvkiadót és könyveit bemutatja Demeter László, a kiadó vezetője.

A baróti Tortoma Könyvkiadó a közelmúltban indított első és második világháborús emlékiratokat bemutató forrásközlemény sorozatot Hadinapló Könyvek címmel. A sorozat szerkesztője Illésfalvi Péter hadtörténész, főmuzeológus. A sorozat első kötete Varga Ferenc Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban című kötete. A kötetet először a nyíregyházai Jósa András Múzemban mutatták be. December 7-11 között lesz a kötet székelyföldi bemutatója, melyre tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait. A kötetről bővebben olvashatnak a világhálón a következő címen: http://www.hungarianarmedforces.com/vargaf.htm

A helyszínen a kötet és a kiadó más könyvei is megvásárolhatók:

• Nagybaczoni Molnár Ferenc: Tábornokok földje, Erdővidék

• Demeter Lajos – Demeter László: Honvédnévkönyv. Sepsiszentgyörgyiek 1848-1849-ben

• Kisgyörgy Zoltán: Háromszéki vártúra kalauz

• Fehér János: A vargyasi Daniel-kastély (Híres Helyek sorozat 1.)

• Szabó Zsolt: Benedek Elek (Híres Emberek sorozat 1.)

• Baróti Szabó Dávid: Kisded szótár

• Zathureczkyné Zelch Manci receptkönyve

A bemutató körút állomásai:

Csíkszereda, december 7., hétfő 19.00 óra, Hargita Megyei Kulturális Központ pinceklubja

Barót, december 8., kedd 19.00 óra, Erdővidék Múzeuma, Kászoni Gáspár terem

Székelyudvarhely, december 9., szerda 18.00 óra, Városi Könyvtár, Látvány- és hangzóanyag részleg

Sepsiszentgyörgy, december 10., csütörtök 18.00 óra, Székely Nemzeti Múzeum, Bartók terem

Marosvásárhely, december 11., péntek 18.00 óra, az unitárius egyházközség Bolyai téri tanácsterme

Fegyverforgatás és tollforgatás

A hadba vonult ember, mióta birtokolja az írni tudás képességét, nem csak a fegyvert, hanem a tollat is forgatta. A harctéren vezetett napló külön műfaj, amely a magyar hadtörténelemmel foglalkozó irodalom mostohagyermekének tekinthető. Azonban a szintézismunkák évtizedei után mára eljött az ideje azoknak a kiadványoknak is, ahol az ember áll a középpontban.

Az első, vagy második világháborús frontjegyzeteket, visszaemlékezéseket feldolgozó “Hadinapló Könyvek” című sorozatával a baróti Tortoma Könyvkiadó kettős célt tűzött maga elé: az előtanulmányokkal és lábjegyzetekkel ellátott kötetek egyfelől forráskiadványként szolgálnak a kutatók számára, másfelől érdekes kortörténeti dokumentumot és a háború “alulnézetből” történő megvilágítását jelenthetik a szélesebb olvasóközönségnek is.

Hegyitüzérek?

Erre a szóra ma már egyre kevesebben kapják fel a fejüket, az emberek nagy része nem is tudja, mit takar ez a fogalom. A mai nemzedékhez tartozók közül csak azoknak mond ez valamit, akik valamilyen okból jártasak a katonai szakmában, vagy a hadtörténelemben. Varga Ferenc 1941 és 1944 között a Magyar királyi Honvédség tartalékos zászlósaként teljesített szolgálatot egy olyan különleges tüzéralakulatnál, amelyet fegyverzete és felszerelése alkalmassá tett a hegyek közt megvívandó harcra. Az észak-erdélyi Beszterce városában és környékén töltött katonaidejének főbb állomásait és harctéri élményeit naplójába is lejegyezte, s az túlélve az elmúlt fél évszázadot, most kerül először a nagyközönség elé.

A kötet lapjain egy eltűnt világ alakjai elevenednek meg, azonban a lejárt idők tanúi hirdetik a jövendőnek, hogy a harminchármas hegyitüzérek megtették kötelességüket, amikor a haza fegyverbe szólította őket!