Kiemelt rendezvények

A Trianon-film ­huszárvágása

Közzétette : - 20:40 - Hírek | A Trianon-film ­huszárvágása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A Trianon-film ­huszárvágása

Bombahírként robbant: az Antena 1 televíziós csatorna február első hetében bemutatja Koltay Gábor Trianon-filmjét, és Marius Tucă nagy nézettségű vitaműsorának fókuszába helyezik a dokumentumfilm erdélyi vetítése körül elmérgesedő, nemzetközi színterekre is átcsapó botrányos bonyodalmakat. Eleve borítékolható, hogy a film nézettsége rekordot dönt. A román néző először kerül szembe a sajátjától elütő Trianon-szemlélettel. A tévéközvetítés magyar követője a film körül kialakult politikai hercehurca miatt is felcsigázott érdeklődéssel várja a félszáz évig a Kárpát-medence egészében tabutémaként kezelt, nemzeti közösségének gondolkodó rétegeiben lelki traumává kövesedett történelmi elemzést. Az erdélyi bemutató körül gerjesztett ostoba botrány, amelybe Mona Muscă miniszter asszony tapasztalatlansága és az őt tájékoztató szermély(ek?) miatt belecseppent — kerülöm a besúgó kifejezést —, már nem csupán a hazai, hanem a nemzetközi emberjogi szervezeteket és fórumokat is irritálja. Dr. Eva Maria Barki bécsi nemzetközi jogász Kommentár a Trianon-film körüli vitához címmel összeállítást közölt az erdélyi filmes rendezvénysorozatot kísérő botránysorozatról. ,,Szükséges tehát nemcsak a mostani konkrét esetekben történt, politikailag motivált és az erdélyi magyarság ellen irányult jogellenes eljárások ellen tiltakozni, hanem a jogellenes, cenzúrát tartalmazó törvények és jogi normák ellen is” — írja. ,,Az RMDSZ-es kormánytagokat figyelmeztetni kell kötelező tevékenységükre. Kétségtelenül az Európai Emberjogi Bizottság majd igazat fog adni az érintett EMI képviselőinek” — zárja le a bécsi emberjogi harcos a gondolatsort. Gál Kinga európai parlamenti képviselő, az EU Romániát figyelő parlamenti vegyes bizottságának alelnöke sajtóközleményben állapította meg, hogy ,,az intézkedések a legalapvetőbb egyéni jogokat, a kultúra és a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozzák, ezért európai parlamenti képviselőként fontosnak tartom felhívni mind az Európai Parlament, mind a Bizottság figyelmét az eseményekre. (…) A kultúra szabad áramlása megillet mindenkit, a romániai magyar közösséget is, hiszen ez az egységes európai eszme lényege.” Mindez néhány héttel Románia európai csatlakozási tárgyalásainak sok jóindulattal és elnézéssel megesett lezárása után történik, amelyet a magyar kormányzat és a Kárpát-medencében élő magyarság támogatott. Mikor az ország súlyos hitelvesztése, negatív nemzetközi megítélésének eszkalációja elkerülhetetlennek tűnt, akkor egy remek belpolitikai huszárvágással — a Trianon-film országos vetítésével — a kényes és kellemetlen fejlemények védhetővé váltak, és a felajzott kedélyek megnyugtathatónak tűnnek. Ha készül is egyáltalán bármilyen jelentés az erdélyi filmvetítést kísérő és ezt megakadályozó jogsértésekről, a nagy nézettségű műsorba iktatás és a történtek ,,kibeszélésének” ténye többé nem kerülhető meg — és nem is kell megkerülni. Annál is inkább, mert a remek belpolitikai diplomáciai fogáson túl a filmvetítés valóban értékközvetítő, a közgondolkodást esetleg jó irányba elmozdító cselekedet, a ,,rendezni végre közös dolgainkat” jegyében megtett fontos lépés. A Trianon-film kapcsán felfeslő és ez idáig elvarratlan szál: a filmvetítéseket szabályozó törvény alig minősíthető balek rendelkezései, amelyek alkalmazásának általánosítása esetében abszurd és kaotikus állapotok alakulnának ki, gyakorlatilag megbénulna a filmforgalmazás. A törvényalkotók figyelmét ez többé nem kerülheti el, s az illetékeseknek meg kell fontolniuk, hogy a helyi hatóságok magánszorgalmú túlbuzgóságát a kolozsvári prefektus és mások esetében nem kell-e útilapu kilátásba helyezésével ,,honorálni”. És mi történik a szervezőkre kiszabott bírságokkal? Sylvester Lajos- Háromszék, 2005 március...

Olvasd tovább

Rendőrségi vizsgálat Trianon-ügyben

Közzétette : - 20:21 - Hírek | Rendőrségi vizsgálat Trianon-ügyben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Rendőrségi vizsgálat Trianon-ügyben

Némi késéssel, a napokban tudtuk meg, hogy a Trianon-film erdélyi bemutatása kapcsán Sepsiszentgyörgyön is folyt vizsgálat. Nemes Elődöt, az Erdélyi Magyar Fiatalok városi szervezetének elnökét, a Puskás Tivadar Szakközépiskola fiatal tanárát január 17-én behívatták a rendőrség nemrég alakult ,,polgárközeli osztályára”, ahol a nyolc alkalmazottból hat magyar, és magyarul elbeszélgettek vele a találkozóról a film alkotóival, melyre nálunk február 8-án került sor a Gábor Áron Teremben. A kérdések egy része magára a szervezetre, annak tevékenységére vonatkozott. A fiatalembertől írásos nyilatkozatot kértek, mire ő arra hivatkozva, hogy előbb ügyvédjével kell beszélnie, halasztást kért. Másnap már a városi rendőrparancsnok jelenlétében folyt a beszélgetés. Nemes Előd végül megírta nyilatkozatát, nem utolsósorban azért — mint lapunknak nyilatkozta —, mert úgy reméli, azt olvasta ki faggatói mentalitásából, ezzel itt, helyben lezárul az ügy. (b. kovács) – Háromszék napilap, 2005...

Olvasd tovább

Kik vagyunk?

Közzétette : - 13:42 - Hírek | Kik vagyunk? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kik vagyunk?

Fiatalok, akik történelmünk, értékeink, kultúránk megismerésével és ápolásával tudatosan, együtt akarjuk megélni magyarságunkat Az EMI életérzés, életcél és az általuk egybeforrasztott közösség megnevezése Az EMI civil szervezet és független minden politikai párttól és szerveződéstől Mit akarunk? egészséges nemzettudatú s ezáltal teljes értékű életet élő erdélyi magyar ifjúságot elősegíteni olyan kulturális és gazdasági háttér megteremtését, amely alapfeltétele az itthonmaradásnak azon közeg szerepét akarjuk felvállalni, mely által a nemzeti érzelmű magyar ifjúság hallatja hangját kapcsolatrendszer kiépítése a hozzánk hasonló elveket valló kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetekkel Tagszervezeteink működnek a következő településeken: Bánffyhunyad Csíkszereda Erdőszentgyörgy Gyergyószentmiklós Kézdivásárhely Kolozsvár Kovászna Marosvásárhely Mezőpanit Nagybánya Nagyvárad Nyárádszereda Sepsiszentgyörgy Szatmárnémeti Székelyudvarhely Testvérszervezetünk: Egyesült Magyar Ifjúság (EMI), amely a történelmi Magyarország területén működő nemzeti vonalú ifjúsági szevezeteket fogja...

Olvasd tovább