Pénzüket követelik az ingázó diákok
máj21

Pénzüket követelik az ingázó diákok

„Nekem közel ezer lejjel tartozik az állam, hónapok óta nem térítik meg az utazási költséget, pedig nekünk éppen úgy jogunk lenne az ingyenes oktatáshoz, mint a városi diákoknak” – indokolta lapunk érdeklődésére Tála Árpád, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépisko­la Mikóújfaluból ingázó IX. osztályos tanulója, hogy miért vesz részt a tegnap kezdődött japánsztrájkban. Péntekig majdnem minden háromszéki középiskolában fehér karszalagot viselnek az ingázó és a velük szolidarizáló diákok. Mint arról lapunkban beszámoltunk, múlt héten az Erdélyi Magyar Ifjak megyei szervezete a felső-háromszéki diákok kezdeményezésére több városban tartott sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet arra, hogy tavaly októbertől nem kapják meg a törvény által szavatolt támogatást az ingázó diákok, a több mint kétezer érintett tanulónak kétmillió lejnél is többel tartozik az állam. A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban már reggeltől osztották a szervezők a fehér karszalagokat – később emiatt meg is gyűlt a bajuk, hat-hét televízió munkatársai rohamozták meg őket –, a Székely Mikó Kollégiumban a nagyszünetben láttuk, amint tömegesen kötözik karjukra a diákok a tiltakozás eme jelét. Salamon Csaba Attila, az EMI háromszéki elnökségi tagja, XII. osztályos mikós diák a Háromszéknek elmondta, iskolájukban minden osztályban van öt-hat ingázó tanuló, vagy még ennél is több, akik tavaly október-november óta nem kapták meg a támogatást, ami havi kétszázötven-háromszáz lejjel számítva mostanra annyira felgyűlt, hogy ezt már nem hagyhatják szó nélkül. A tiltakozók említett szószólója leszögezte: „Péntekig majd minden háromszéki középiskolában viseljük a karszalagokat, és ha nem lesz eredménye, utcára vonulunk.” Tegnap kora délutáni sajtótájékoztatóján Keresztély Irma megyei főtanfelügyelő hangsúlyozta: az oktatási törvény értelmében mindenkinek azonos esélyt kell biztosítani a tanuláshoz, emiatt az ingázóknak járó juttatások kifizetése törvényes kötelezettsége az államnak. Kérdésre válaszolva az elöljáró elmondta: a tavalyi november-decemberi időszakra közel 580 ezer lejjel tartozik az oktatási minisztérium az ingázó háromszéki diákoknak, idén 1,6 millió lejes az elmaradás. „Hiába vannak jól felszerelt bentlakásaink, a falusi középiskolások többsége az ingázást választja, amiben az is szerepet játszik, hogy ilyen módon segíteni tudnak szüleiknek a mezőgazdasági munkákban, és ez a vidéki családok megélhetőségében fontos tényező” – véli a főtanfelügyelő, aki szerint meg kellene állapítani egy díjszabási intervallumot a kilométerenként kifizethető ár tekintetében, mert jelenleg területenként nagyon nagyok a különbségek olyan esetekben is, amikor ez nem indokolt. „Olyan helyzet is van, ahol az elmúlt négy-öt évben megháromszorozódott a diákbérlet ára, holott a bérek nem növekedtek ugyanilyen mértékben, emiatt több család került abba a helyzetbe, hogy nem tudja fizetni a gyermek ingázását” – véli a főtanfelügyelő, aki szerint a helyi földrajzi sajátosságoknak megfelelően szabályozni kellene a kilométerenkénti díjszabást az egész országban. Forrás: Háromszék,...

Read More
Diákjogokra figyelmeztettek
nov19

Diákjogokra figyelmeztettek

Diákjogokra figyelmeztettek Szűk osztálynyi fiatal vett részt szombaton a diákok világnapjára időzített sepsiszentgyörgyi villámcsődületen: a déli harangszót megelőzően két kisebb csoport alakult az Erzsébet park felső sétányán, illetve a Tein teázó előtt. Az EMI háromszéki szervezetének felhívására kilenc diák sorakozott fel a Szabadság tér lépcsőinél, miközben láthatóvá tették követeléseiket: kevesebb tanórát és több testnevelés óra bevezetését szorgalmazták, továbbá egyenlő elbánást minden egyetemistának, a román nyelv idegen nyelvként történő oktatását egyaránt. Az igényeket soroló feliratok között ezt is olvashattuk: Autonómiát Székelyföldnek! Az egyetemistákat, diákokat érintő diszkriminatív elbánást is szóba hozta a néhány perces megmozdulást követően érdeklődésünkre Salamon Csaba Attila. Az EMI háromszéki szervezetének alelnöke emlékeztetett: a diákoknak, egyetemistáknak jogaik vannak, ezek érdekében kívánnak szót emelni, és „nem szeretnénk, ha mások beszélnének helyettünk” – fűzte hozzá. A tér másik pontján, a teázó előtt körben álló tizenöt ifjú a diákokat, egyetemistákat érintő kedvezményekről, azok bővítésének szükségességéről vitázott: volt, aki az utazási, mások a kulturális rendezvényeket érintő kedvezmények kapcsán emeltek szót. Az engedmények, a tanuló ifjúság jogai nem csupán a hasonló figyelemfelkeltő akciók idején, de az iskolákban is téma. Szabó-Sinka Sámuel, a Református Kollégium tizenkettedik osztályos diákja úgy fogalmazott: a nemrégiben újraindult Kovászna Megyei Középiskolások Szövetségének a jövőben a jogérvényesítésre kell összpontosítania. Mint mondta, érdekvédelmi, érdekérvényesítési mozgalom indítását tervezi a szervezet, s szorgalmazzák, biztosítsanak helyet a diáktanácsok képviselői számára a háromszéki tanintézmények vezetőtanácsában. Az előírások ellenére ez esetenként nem valósul meg – jegyezte meg Szabó-Sinka Sámuel, aki szerint a diákság képviselete, szava is hangsúlyosabb lehetne az iskolák vezetőtestületében.  Forrás: Háromszék Szerző: Demeter Virág Katalin Villámcsődület Kézdivásárhelyen Szombat délben Kézdivásárhe­lyen a Vigadó előtt a városi EMI szervezet hat tagja tartott villámcsődületet, arra igyekezve felhívni a figyelmet, hogy a diákoknak vannak jogaik, amelyek több helyen is sérülnek. A megmozduláshoz Johann és Péter Ferenc Taierling, az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai is csatlakoztak. Incze Johanna, a Református Kollégium diákja, az EMI helyi szervezetének elnöke pontokba szedve olvasta fel panaszaikat. Követeljük a román idegen nyelvként való tanítását a magyar anyanyelvű diákok számára! Túl­zsúfolt az órarend, a diákokat leterheli a tananyag. Sok a fölösleges információ, ezáltal lankad az érdeklődésük és a fogékonyságuk az iskolán kívüli tevékenységekre. Elég a túlórából! Kevés a tornaóra, kevés a mozgás. Egészséges életet akarunk! Az egyetemisták egy része nem részesül utazási kedvezményben. Az akkreditáció hordozza magával az utazási kedvezményt. Eb­ben a diszkriminatív elbánásban részesülnek több mint tíz éve a Sa­pientia Erdélyi Magyar Tudo­mány­egyetem hallgatói. Egyenlő elbánást minden egyetemistának! – hangzott el. A villámcsődület végén az EMI-tagok a székelyföldi területi autonómia iránti igényünknek is hangot adtak. Forrás: Háromszék Szerző: Iochom István    ...

Read More
Sírkerti történelemóra
okt30

Sírkerti történelemóra

Az Erdélyi Magyar Ifjak kézdivásárhelyi szervezete második alkalommal szervezi meg sírtakarítási akcióját mindenszentek alkalmából. Ezúttal nemcsak a civil szervezetek tagjait várják kedden 15 órakor a református temető Bem utcai bejáratához, hanem azokat is, akiket érdekel az itt nyugvó hírességek életrajza. A takarítási akcióról és a sírkerti történelemóráról Incze Borbándi Johanna, a helyi EMI elnöke számolt be. Elmondta, a tavaly első ízben megszervezett program alkalmával megtisztítottak több elhagyott sírt, és imádkoztak az ott nyugvókért, arra gondolva, hogy már nincs olyan hozzátartozójuk, aki rájuk is emlékezhetne. Akkor fogalmazódott meg bennük, hogy jó lenne, ha a gaz kigyomlálása közben megtudhatnának pár adatot is az ott eltemetettek életéről. Ezért a keddi programra várják azokat is, akik kíváncsiak az egyetemes magyar, valamint helyi hírességek életrajzára, mert közülük szép számban nyugszanak a város temetőiben. Johanna fel is sorolt pár személyiséget: a Székely Nemzeti Múzeum alapítója, Zathureczky Emília, az orientalista Bálint Gábor, Pur­czell tábornok, továbbá lelkészek, tanárok, forradalmárok és még sokan mások. A sírkertben rögtönzött történelemórán Jancsó Katalin újságíró, lapunk munkatársa azokról az egykori városi polgárokról is mesél majd, akiknek sírja már fel sem lelhető. A szervezők értük is gyújtanak gyertyát, hogy ezzel a gesztussal is felhívják a figyelmet az utókor azon kötelességére, miszerint a régi sírokat nem szabad elhanyagolni. Kérik, hogy aki tud, hozzon magával kapát vagy nyesőollót. Forrás: Székely...

Read More
Böjte Csaba árváinak gyűjtöttünk
feb26

Böjte Csaba árváinak gyűjtöttünk

Jóleső érzés volt megtapasztalni, hogy a létünkbe maró gazdasági válság és a lelkünket naponta fertőző globalizációs szemét ellenére lakozik még együttérzés és szeretet a székely szívekben. A Szakszervezetek Művelődési Házában hétfő este lezajlott rendezvény legalábbis ezt igazolta, hiszen Böjte atya előadásának hírére, a 18 lejes belépődíj ellenére is, megtelt a nagyterem érdeklődőkkel. Így mindenki jól járt, mert a jelenlévők egy felejthetetlen élménnyel, a ferences rendi szerzetes által istápolt gyerekek pedig egy nagyobbacska összeggel lettek gazdagabbak. Az eseményt szervező Tipe-Tupa és nekik segítő Fontis egyesületek, valamint az EMI ugyanis a bevételt a támogatásukra fordította. [nggallery id=150] Csaba testvér beismerte, a nemrég megjelent népszámlálási adatok tükrében, melyből kiderült, hogy 200 ezer lélekkel ismét kevesebben vagyunk, nehéz derűlátónak lenni és maradni. Ennek ellenére muszáj. Még egy ilyen eredményhez is kétféleképen viszonyulhatunk: keserű belenyugvással, megállapítván, hogy mivel a rendszerváltás utáni időszak első tíz évében Erdélyben 220 ezerrel, a másodikban pedig 200 ezerrel csökkent a magyar lakosság lélekszáma, 2050-re teljesen elfogyunk. A helyzeten változtatni akaró cselekvő magatartással, melynek során bizakodva és reménységgel tekintve a jövőbe, nekiállunk az előttünk álló feladatok megoldásának. Mindenki maga döntheti el, hogy melyiket akarja választani – mondta. Tudnunk kell azonban, hogy gondjainkat csak mi tudjuk megoldani, még akkor is, ha ehhez Istentől segítséget kapunk. Az orvosnak sem veheti meg az édesapja a diplomát, mert a hat év kínlódás, tanulás, vizsgákon való izgulás emeli fel oda, hogy gyógyító legyen. Bármilyen nehézségekkel kell is szembenéznünk, bármilyen mostoha körülmények is vegyenek körül és bármilyen kilátástalan is a helyzetünk, mindig van megoldás, csak hinni kell benne. Szerinte az igazi kérdés az, hogy tudunk-e önmagunkba és a környezetünkbe hitet és szeretetet árasztani. Haraggal, szidással, erőszakkal ugyanis nem lehet eredményeket elérni, szeretettel viszont igen, mert ez az egyetlen erő, melynek segítségével mindig talpra állhatunk. Ehhez viszont meg kell értenünk, hogy sorsunkon csak a mellettünk álló emberek fénnyel, szeretettel, melegséggel való feltöltése által javíthatunk. A bármikor fájdalmat okozó tüskéi ellenére, az akácfában is ott rejtőzik a nektár, amit azonban nem a fűrész vagy a fejsze, hanem csak a simogató napfény és meleg, tavaszi eső hatására fog átadni, virágba borulván – fejtette ki a szerzetes. Mondanivalójának kidomborítása és állításainak igazolása végett Böjte atya Jézus, Saul és Szent István király példájára, valamint az általa megélt helyzetekre támaszkodott. A történésekből leszűrt igazságot, valamint a saját tapasztalataiból fakadó bölcsességet a bennünk szunnyadó hit és remény fel-élesztése érdekében igyekezett megosztani hallgatóságával. Egy biztos, amíg tömegek hallgatják és netán meg is szívlelik Böjte Csaba mondanivalóját, még van remény. Bedő Zoltán – Székely...

Read More
Nemzeti ifjúság – interjú Incze-Borbándi Johannával, a Kézdivásárhelyi EMI elnökével
jan25

Nemzeti ifjúság – interjú Incze-Borbándi Johannával, a Kézdivásárhelyi EMI elnökével

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) szervezetének kézdivásárhelyi fiókja októberben alakult újra, és máris szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Incze–Borbándi Johannát, az EMI helyi vezetőjét terveikről és eredményeikről faggattuk. – Mikor tartották a kézdivásárhelyi EMI tisztújítását? – Néhányan elmentünk a gyergyói EMI-táborba, és ott annyira megtetszett a hangulat, a szervezet célkitűzései, hogy október 7-én újraalakítottuk a kézdivásárhelyi csoportot. Jelenleg nyolc aktív tagunk van, és rendezvényeink népszerűsítésével szeretnénk elérni, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk. Ezzel a szándékkal tartottuk meg az első táncházunkat is, célunk, hogy minden alkalmat megragadjunk a tagtoborzásra. Emlékezünk az elődökre! – Nemcsak a jelenre, hanem a múltra is támaszkodnak… – Sírtisztítással kezdtük a történelmi értékeinkre figyelést. Rendezvénysorozatot tartunk, amelybe szakembereket szeretnénk bevonni: kisebb előadásokon felelevenítjük azon személyiségek életútját, akik az itteni temetőkben nyugszanak, és szerepet játszottak a város életében. Honlapunkon lehet szavazni, hogy a felkínált témák közül az érdeklődők melyiket hallgatnák legszívesebben. – Gondoltak-e azon jelentősebb sírhelyek rendben tartására, amelyeknek nem viseli gondját egyetlen leszármazott sem? – Miután feltérképezzük a helyzetet, felkeressük azokat a helyi intézményeket és civil szervezeteket, amelyek jelképesen örökbe fogadhatnák valamelyik jeles elődjük sírhantját. Gondolunk itt olyan tanárok, papok, orvosok, szabadságharcosok vagy éppen polgármesterek nyughelyére, akik kiérdemelték az utókor emlékezetét. Áldás, népesség! – Milyen korosztályt céloznak meg a tevékenységeikkel? – Elsősorban a középiskolás és gimnáziumba járó ifjúság közreműködésére számítunk, de az idősebbek társaságát is szívesen vesszük. A kisiskolásokról sem feledkezünk meg, mert ők lesznek az utánpótlás. Nekik szól a Petőfi Sándor iskolában szervezett programunk, az Adj, király, katonát! vetélkedő, amely a család fontosságát emeli ki, és a szülőföldhöz való kötődést próbálja erősíteni. Ez része az Áldás, népesség! mozgalomnak, amelynek 2007-től rendszeresen megszervezik a vetélkedőit, népszerűsége évről évre nő (tavaly már háromezer résztvevője volt). – Még milyen terveket dédelgetnek? – A sepsiszentgyörgyi EMI-sek példájára, szeretnénk a kétnyelvű kaputáblák népszerűsítését. Gondolunk itt a harapós kutya és parkolni tilos feliratok terjesztésére. Diáknapokat tervezünk, amelynek bevételét jótékonysági célra ajánlanánk fel. Természetesen egy ilyen esemény szervezése komoly előkészületeket igényel, ezért számítunk a helyi önkormányzat segítségére. A szervezőmunka során együttműködünk más tájegységek EMI szervezeteivel, mert egymás megismerése is fontos számunkra. – Saját helyi kezdeményezésük volt a rajzpályázat… – Három kulcsszó: hit, közösség és identitás köré építve, ezekre figyelve kellett beküldeni a műveket. Az Ütő Gusztáv vezette zsűri alapos mérlegelés után választotta ki a beérkezett negyven munka közül a nyertes rajzot, amely az EMI idei zsebnaptárát is ékesíti. Jancsó Katalin, Székely Hírmondó – 2012 január...

Read More
Újra EMI Kézdin!
dec17

Újra EMI Kézdin!

Figyelem, figyelem! Ezentúl egy túlságosan is lelkes és energikus, meg kell hagyni, zajos, folyton fecsegő és okoskodó, nyugton ülni nem tudó csoporttal futhatnak össze a kézdivásárhelyi óvatlan lakosok. Az említett társaságtól félni nem kell, az előzetes vizsgálatok szerint fizikai létünkben nem tehetnek kárt, mondhatni, szinte teljesen ártalmatlanok, kivéve, ha az idegeinkre nem mennek állandó tenni akarásukkal és fecsegésükkel. Nos, igen, igaz a hír: újraszerveződtünk az EMI köreiben Kézdin is. Már jó pár éve működött a szervezet városunkban, azonban az utóbbi időben tevékenységet nem lehetett észlelni háza táján. Most új tagok és vezetők bukkantak fel, frissen, telis-tele energiával és ötletekkel. Reméljük, az ötletekből sikeres rendezvények lesznek, és idővel sikerül kicsit fellendítenünk a kézdivásárhelyi diák- és kulturális életet, és nem csak azt. Már le is bonyolítottunk néhány rendezvényt, például a Pro Historia előadás-sorozat részeként meghívottunk, Bedő Zoltán beszélt a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum megálmodójáról, Incze Lászlóról és arról, miért lenne fontos, hogy az ő nevét viselje a múzeum. Halottak napja előtt temetőt takarítottunk mind a református, mind a katolikus sírkertben. Továbbá táncházat szerveztünk, és rajzpályázatot, ahol a nyertes pályamunka rákerül az EMI által kiadott 2012-es zsebnaptárra. A rajzokból kiállítás is megtekinthető a Vi­gadóban. Részt vettünk az Ösvény médiás képzéshétvégén Sepsiszentgyörgyön, ahol elbeszélgethettünk újságírókkal, weblapszerkesztőkkel, rádiósokkal, fotósokkal. Tervezzük egy ifjúsági rádióműsor beindítását, illetve további táncházak és előadások szervezését. Figyelőzzön mindenki, mert újraalakultunk, fel fogunk bukkanni hirtelen, hatásosan és nagy erővel! (Reméljük.) Ugron Nóri   (2011. december 17., szombat: Kovakő –...

Read More
1. lap a 9-ból12345...Utolsó »